วิธีแก้ You can’t access this shared folder because your organization’s security policies block unauthenticated guest access.

หากคุณพยายามแม็บไดร์ฟ (Map Drive) กับแชร์โฟลเดอร์ (Shared Folder) แล้วไม่สามารถทำได้ พร้อมมีข้อความขึ้นมาว่า

You can’t access this shared folder because your organization’s security policies block unauthenticated guest access. These policies help protect your PC from unsafe or malicious devices on the network.

บทความนี้จะพูดถึงวิธีการแก้ไขและข้อควรระวัง

อ่านเพิ่มเติม “วิธีแก้ You can’t access this shared folder because your organization’s security policies block unauthenticated guest access.”

ปิด\เปิด Hyper-V โดยไม่ต้องถอนออกจากเครื่อง

โปรแกรมหลายตัวไม่ทำงานถ้า Hyper-V ทำงานอยู่ โดยเฉพาะโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับ Virtual Machine อย่างเช่น Virtual Box, VMWare รวมถึงโปรแกรมพัฒนาซอฟท์แวร์ เช่น Android Studio แต่จะถอน Hyper-V ออกจากเครื่องก็ไม่ได้ เพราะยังมีความจำเป็นต้องใช้ คงจะไม่ดีแน่ ถ้าต้องติดตั้ง/ถอนออก ทุกครั้งที่ต้องการใช้/ไม่ต้องการใช้

บทความนี้นำเสนอคำสั่งที่จะทำการปิด/เปิดการทำงานของ Hyper-V โดยไม่ต้องติดตั้ง/ถอนออกตลอดเวลา

อ่านเพิ่มเติม “ปิด\เปิด Hyper-V โดยไม่ต้องถอนออกจากเครื่อง”

Disable Windows Update in Windows 10/ ปิด Windows Update ใน Windows 10

Windows 10 เป็นระบบปฏิบัติการล่าสุดของไมโครซอฟท์ และด้วยนโยบายใหม่ของไมโครซอฟท์ในการที่จะให้ Windows 10 เป็น Software As Service กล่าวคือ ทุกครั้งที่ผู้ใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อ Windows 10 (ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม) ผู้ใช้ไม่ไดซื้อ Software แต่ผู้ใช้กำลังซื้อ Service หรือ บริการ จากไมโครซอฟท์ ทั้งการสนับสนุน การตอบคำถาม การแก้ไขข้อผิดพลาดรวมไปถึงการนำเสนอฟีเจอร์ใหม่ และเพื่อให้แน่ใจว่าไมโครซอฟท์จะสามารถนำส่งสิ่งเหล่านี้ไปยังผู้ใช้งาน Windows 10 ได้ทุกเครื่อง  มันจึงถูกบังคับให้มีการเปิด Windows Update ไว้เสมอ และ ไม่มีหน้าทำงานใดใน Windows 10 ที่จะสามารถสั่งปิดมันได้ 

อ่านเพิ่มเติม “Disable Windows Update in Windows 10/ ปิด Windows Update ใน Windows 10”

Logoff/Shutdown/Restart ผ่าน Command Line

โดยปกติแล้วผู้ใช้ทั่วไปจะ Logoff/Shutdown/Restart ผ่านปุ่ม Shutdown แต่บางครั้งไม่สามารถทำได้ เช่นในการ Remote Desktop ของวินโดว์บางเวอร์ชัน การ Logoff/Shutdown/Restart ผ่าน Command Line ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถทำได้ โดยใช้คำสั่ง shutdown

อ่านเพิ่มเติม “Logoff/Shutdown/Restart ผ่าน Command Line”

ตรวจสอบ Partition ของ ฮาร์ดดิสก์ว่าเป็น MBR หรือ GPT โดยใช้ Command Line ของ Windows

คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ตัวคุมระบบฮาร์ดแวร์จะไม่ใช่ BIOS (Basic Input/Output System) แต่เป็น UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ระบบใหม่มาพร้อมพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์ใหม่ด้วย นั้นคือ GPT (GUID Partition Table) ซึ่งจะมาแทนระบบดั้งเดิมคือ MBR (Master Boot Record) ผู้ใช้สามารถเช็คได้ว่าตัวคุมระบบฮาร์ดแวร์ เป็น BIOS หรือ UEFI จากบทความอื่น แต่ถึงแม้คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้จะเป็น UEFI แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่พาร์ติชันของฮาร์ดดิสก์จะยังเป็น MBR

อ่านเพิ่มเติม “ตรวจสอบ Partition ของ ฮาร์ดดิสก์ว่าเป็น MBR หรือ GPT โดยใช้ Command Line ของ Windows”

ตรวจสอบ Partition ของฮาร์ดดิสก์ ว่าเป็น MBR หรือ GPT โดยใช้ Disk Management ของ Windows

คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ตัวคุมระบบฮาร์ดแวร์จะไม่ใช่ BIOS (Basic Input/Output System) แต่เป็น UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ระบบใหม่มาพร้อมพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์ใหม่ด้วย นั้นคือ GPT (GUID Partition Table) ซึ่งจะมาแทนระบบดั้งเดิมคือ MBR (Master Boot Record) ผู้ใช้สามารถเช็คได้ว่าตัวคุมระบบฮาร์ดแวร์ เป็น BIOS หรือ UEFI จากบทความอื่น แต่ถึงแม้คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้จะเป็น UEFI แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่พาร์ติชันของฮาร์ดดิสก์จะยังเป็น MBR

อ่านเพิ่มเติม “ตรวจสอบ Partition ของฮาร์ดดิสก์ ว่าเป็น MBR หรือ GPT โดยใช้ Disk Management ของ Windows”

เช็ค Mainboard ว่าเป็น UEFI หรือ BIOS ผ่านคำสั่งใน Windows

หลายครั้งที่ผู้ใช้ Windows ต้องการอยากรู้ว่าเมนบอร์ดที่ใช้เป็น UEFI หรือ BIOS ผู้ใช้สามารถรู้ได้โดยใช้คำสั่งข้างล่างผ่าน Command Line

msinfo32
อ่านเพิ่มเติม “เช็ค Mainboard ว่าเป็น UEFI หรือ BIOS ผ่านคำสั่งใน Windows”