การ Enable และ Disable DML Trigger ใน SQL Server รวมถึงวิธีการตรวจเช็คสถานะ

ในบางกรณีที่ผู้ใช้ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเทเบิล (Table) โดยเฉพาะการนำเข้าข้อมูลปริมาณมากเข้าไปยังเทเบิล การปิดการทำงานหรือ Disable ของทริกเกอร์ (Trigger) ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้การนำเข้าข้อมูลทำได้เร็วขึ้น โดยผู้ใช้สามารถทำได้ทั้งผ่าน SSMS (SQL Server Management Studio) และ คำสั่ง SQL

อ่านเพิ่มเติม “การ Enable และ Disable DML Trigger ใน SQL Server รวมถึงวิธีการตรวจเช็คสถานะ”