STRIDE คืออะไร

STRIDE คือ แบบจำลองภัยคุกคามหรือ Threat Model รูปแบบหนึ่งที่ไมโครซอฟท์เป็นผู้นำเสนอ โดยนำภัยคุกคามด้านซอฟท์แวร์ทั้งหมดทั้งที่เกิดจากซอฟท์แวร์หรือพฤติกรรมมนุษย์ มาวิเคราะห์แล้วจัดแบ่งประเภทตามลักษณะการทำงานของภัยคุกคามนั้นได้เป็น 6 กลุ่ม ได้แก่

อ่านเพิ่มเติม “STRIDE คืออะไร”