การตั้งเลขเวอร์ชันซอฟท์แวร์และเอพีไอตามหลัก SemVer/ Version Number with SemVer

นักพัฒนาหลายคนอาจจะสงสัยว่าการใส่เลขเวอร์ชันให้กับซอฟท์แวร์หรือเอพีไอนั้น มีหลักการหรือไม่ ถ้ามี มีหลักการอย่างไร ในบทความนี้จะขอพูดถึงหนึ่งหลักการในการระบุเลขเวอร์ชัน ซึ่งถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย นั้นคือ Semantic Versioning หรืออย่างย่อก็คือ SemVer ซึ่งในขณะที่เขียนนี้เป็นเวอร์ชันที่ 2

อ่านเพิ่มเติม “การตั้งเลขเวอร์ชันซอฟท์แวร์และเอพีไอตามหลัก SemVer/ Version Number with SemVer”

ระดับความต้องการตามเอกสาร RFC 2119/ Requirement Level with RFC 2119

ในเอกสารทางเทคนิคหลายชิ้น มักจะมีคำที่ใช้ระบุถึงความเข้มข้นของกฎหรือข้อบังคับ บางกฎถ้าไม่ทำถือว่าผิดแต่บางกฎจะทำหรือไม่ทำก็ได้ คำที่ใช้ระบุถึงความเข้มข้นนี้มีอยู่หลายคำ เช่น ต้อง ไม่ต้อง เป็นต้น เพื่อลดความสับสนให้กับผู้อ่านในการตีความหมายของคำ IETF ได้ออกเอกสาร RFC 2119 กล่าวถึงความหมายของคำที่ใช้ระบุถึงระดับความต้องการหรือความเข้มข้นของกฎหรือข้อบังคับที่ใช้ในเอกสารทางเทคนิค

อ่านเพิ่มเติม “ระดับความต้องการตามเอกสาร RFC 2119/ Requirement Level with RFC 2119”

RFC (อาเอฟซี) คืออะไร

RFC ย่อมาจาก Request For Comments แปลตรงตัวคือ ความต้องการที่มาจากข้อคิดเห็น ปัจจุบันมักถูกใช้นำหน้าชื่อเอกสารทางเทคนิคและบันทึกช่วยจำขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ต โดยเอกสารที่ขึ้นต้นด้วย RFC มักจะมาจาก IETF, IAB, IRTF และหน่วยงานอิสระอื่นที่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ต

อ่านเพิ่มเติม “RFC (อาเอฟซี) คืออะไร”

IETF (ไออีทีเอฟ) คืออะไร

IETF ย่อมาจาก Internet Engineering Task Force หรือ หน่วยงานกำกับวิศวกรรมอินเตอร์เน็ต ภารกิจของหน่วยงานคือ ทำอินเตอร์เน็ตให้ดีขึ้นด้วยการผลิตเอกสารทางเทคนิคที่สำคัญและมีคุณภาพเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้คนในการออกแบบ ใช้งานและจัดการอินเตอร์เน็ต

อ่านเพิ่มเติม “IETF (ไออีทีเอฟ) คืออะไร”