API (เอพีไอ) คืออะไร

API ย่อมาจาก Application Programming Interface แปลเป็นไทยคือ จุดเชื่อมต่อสำหรับการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน ในแง่ของความหมาย มีสองแบบ แบบแรกเป็นความหมายที่แท้จริง แบบสองเป็นความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจ

อ่านเพิ่มเติม “API (เอพีไอ) คืออะไร”

การตั้งเลขเวอร์ชันซอฟท์แวร์และเอพีไอตามหลัก SemVer/ Version Number with SemVer

นักพัฒนาหลายคนอาจจะสงสัยว่าการใส่เลขเวอร์ชันให้กับซอฟท์แวร์หรือเอพีไอนั้น มีหลักการหรือไม่ ถ้ามี มีหลักการอย่างไร ในบทความนี้จะขอพูดถึงหนึ่งหลักการในการระบุเลขเวอร์ชัน ซึ่งถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย นั้นคือ Semantic Versioning หรืออย่างย่อก็คือ SemVer ซึ่งในขณะที่เขียนนี้เป็นเวอร์ชันที่ 2

อ่านเพิ่มเติม “การตั้งเลขเวอร์ชันซอฟท์แวร์และเอพีไอตามหลัก SemVer/ Version Number with SemVer”