OWASP คืออะไร

OWASP ย่อมาจาก Open Web Application Security Project แปลไทยคือ โครงการความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชันแบบเปิด เป็นชุมชน (Community) แบบเปิด (เปิดรับสมาชิกโดยไม่มีเงื่อนไขการเข้าร่วมหรือมีเงื่อนไขน้อย) ที่อุทิศให้กับการทำให้องค์กรต่างๆได้ สร้าง พัฒนา จัดหา จัดการและบำรุงรักษาแอปพลิเคชันให้มีความน่าเชื่อถือ

อ่านเพิ่มเติม “OWASP คืออะไร”

CSA (ซีเอสเอ) คืออะไร

CSA ย่อมาจาก Cloud Security Alliance หรือแปลเป็นไทยว่า สมาพันธ์ความปลอดภัยของคลาวน์ เป็นองค์กรระดับโลกที่อุทิศให้กับการนิยามและเพิ่มการตระหนักรู้ถึงวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practices) เพื่อที่จะทำให้แน่ใจว่าได้สร้างสิ่งแวดล้อมคลาวน์ที่ปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม “CSA (ซีเอสเอ) คืออะไร”