ความแตกต่างระหว่าง os.mkdir() กับ os.makedirs() ใน Python

ในไพธอน มีคำสั่งในการสร้างโฟลเดอร์ (Folder) หรือไดเรกทอรี (Directory) สองตัว คือ os.mkdir() และ os.makedirs() แล้วสองตัวนี้ต่างกันอย่างไร Continue reading “ความแตกต่างระหว่าง os.mkdir() กับ os.makedirs() ใน Python”