GDPR (จีดีพีอาร์) คืออะไร

GDPR ย่อมาจาก General Data Protection Regulation แปลไทยตรงตัวคือ ข้อบังคับเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลทั่วไป เป็นกฎหมายของสหภาพยุโรปหรือ EU ถูกร่างขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2018 บังคับให้ทุกองค์กรปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวให้กับทุกคนในดินแดนสหภาพยุโรป

อ่านเพิ่มเติม “GDPR (จีดีพีอาร์) คืออะไร”

PDPA (พีดีพีเอ) คืออะไร

PDPA ย่อมาจาก Personal Data Protection Act เป็นชื่อภาษาอังกฤษของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดการและการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของไทย

อ่านเพิ่มเติม “PDPA (พีดีพีเอ) คืออะไร”