อัศเจรีย์ (เครื่องหมายตกใจ) สองครั้งใน JavaScript คืออะไร

เครื่องหมายตกใจหรือชื่ออย่างเป็นทางการว่าอัศเจรีย์ (Exclamation Mark) ถูกใช้ในภาษาโปรแกรมมิ่งหลายภาษา เพื่อบอกถึงนิเสธ เพื่อเปลี่ยนค่าลอจิก จาก true เป็น false หรือ จาก false เป็น true

อ่านเพิ่มเติม “อัศเจรีย์ (เครื่องหมายตกใจ) สองครั้งใน JavaScript คืออะไร”