ส่วนงาน (Plane) ในโครงสร้างพื้นฐานโครงข่าย อุปกรณ์โครงข่าย และ ระบบคลาวน์\ Plane in Network Infrastructure, Network Device and Cloud System

อุปกรณ์โครงข่ายเป็นอุปกรณ์ที่ซับซ้อนเพราะต้องทำงานกับข้อมูลและโปรโตคอลต่างๆมากมาย เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจภาพรวม จึงได้นำงานต่างๆมาจัดกลุ่มโดยแบ่งตามหน้าที่ แต่ละกลุ่มจะเรียกว่าส่วนงาน หรือ Plane เมื่อเวลาผ่านไป ระบบคลาวน์ถือกำเนิดขึ้น การจัดการโครงข่ายถูกทำงานในรูปแบบเสมือน (Virtual) หรือเรียกอีกอย่างว่าเซอร์วิส (Service) แต่ถึงกระนั้น ส่วนงานโครงข่ายในโลกของคลาวน์ก็ไม่ได้มีความแตกต่างจากโลกความจริงมากนัก ในบทความนี้จะแสดงให้เห็นส่วนงานที่มีในโครงงข่ายว่ามีอะไรบ้างและแต่ละส่วนมีหน้าที่แตกต่างอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม “ส่วนงาน (Plane) ในโครงสร้างพื้นฐานโครงข่าย อุปกรณ์โครงข่าย และ ระบบคลาวน์\ Plane in Network Infrastructure, Network Device and Cloud System”

Cloud (คลาวน์) คืออะไร

เนื่องจากคลาวน์อยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคนไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ผู้เกี่ยวข้องกับคลาวน์จึงมีหลายแบบ ทำให้เมื่อพูดถึงคลาวน์ ความหมายจึงแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ของแต่ละคน ความหมายคลาวน์แต่ละคนจึงมีลักษณะเหมือนตาบอดคลำช้าง ถ้าคลำที่ขา ก็จะบอกว่าช้างแข็งตรง ถ้าคลำที่งวง ก็จะบอกว่าช้างอ่อนงอได้ ต่างคนต่างเห็นคลาวน์ในแบบฉบับของตัว ฉะนั้นเพื่อให้เ้ข้าใจตรงกันก็ควรจะเข้าใจความหมายทั้งหมด เพื่อให้การสื่อสารกับบุคคลนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผู้เขียนแบ่งความหมายของคลาวน์ออกเป็นสี่จำพวกแบ่งตามลักษณะของผู้ใช้งาน ได้แก่ ความหมายสำหรับผู้ใช้ทั่วไป ความหมายสำหรับนักพัฒนาแอปพลิเคชัน ความหมายสำหรับผู้ออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และ ความหมายตามองค์กรชั้นนำกำหนด โดยสามความหมายแรกเป็นความหมายจากการสังเกตของผู้เขียนเอง

อ่านเพิ่มเติม “Cloud (คลาวน์) คืออะไร”

SaaS คืออะไร

SaaS ย่อมาจาก Software as a Service ใช้บอกประเภทของเซอร์วิสบนคลาวน์ เซอร์วิสที่จัดอยู่ในประเภทนี้ได้แก่ เซอร์วิสที่มีลักษณะเป็นซอฟท์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน

อ่านเพิ่มเติม “SaaS คืออะไร”

PaaS คืออะไร

PaaS ย่อมาจาก Platform as a Service ใช้บอกประเภทของเซอร์วิสบนคลาวน์ เซอร์วิสที่จัดอยู่ในประเภทนี้ได้แก่ เซอร์วิสเกี่ยวกับคอนเทนเนอร์ (Container) เซอร์วิสเกี่ยวกับ API และ เซอร์วิสที่สามารถประมวลผลโค้ดได้โดยไม่ต้องสนใจโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)

อ่านเพิ่มเติม “PaaS คืออะไร”

IaaS คืออะไร

IaaS ย่อมาจาก Infrastructure as a Service ใช้บอกประเภทของเซอร์วิสบนคลาวน์ เซอร์วิสที่จัดอยู่ในประเภทนี้ได้แก่ VM เซอร์วิสที่เกี่ยวกับเน็ตเวิร์ค (Network) และ เซอร์วิสที่เกี่ยวกับแหล่งเก็บข้อมูล (Storage)

อ่านเพิ่มเติม “IaaS คืออะไร”