Reverse Engineer Assembly file (DLL หรือ EXE ใน .NET Framework) โดยใช้ ILSPY

บางครั้งเราต้องการอยากรู้ว่า ไฟล์ DLL หรือ EXE ที่เพื่อนหรือผู้ร่วมงานของเราส่งมานั้น เขียนอะไรไว้บ้าง เราสามารถดูได้โดยใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า ILSPY โดยโปรแกรมตัวนี้จะทำการแปลงภาษา IL ทีอยู่ใน DLL หรือ EXE กลับไปเป็นภาษา C# ได้ สำหรับ VB ผู้เขียนยังไม่ได้ทดสอบ หากใครทดสอบแล้ว ช่วยบอกผลมาด้วยจะขอบคุณมากครับ

ขั้นตอนการใช้งาน ILSPY มีดังนี้ (ขณะที่เขียน ILSPY ที่ใช้เป็นเวอร์ชัน 2.3.1.1855) Continue reading “Reverse Engineer Assembly file (DLL หรือ EXE ใน .NET Framework) โดยใช้ ILSPY”