Reverse Engineer Assembly file (DLL หรือ EXE ใน .NET Framework) โดยใช้ ILSPY

บางครั้งเราต้องการอยากรู้ว่า ไฟล์ DLL หรือ EXE ที่เพื่อนหรือผู้ร่วมงานของเราส่งมานั้น เขียนอะไรไว้บ้าง เราสามารถดูได้โดยใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า ILSPY โดยโปรแกรมตัวนี้จะทำการแปลงภาษา IL ทีอยู่ใน DLL หรือ EXE กลับไปเป็นภาษา C# ได้ สำหรับ VB ผู้เขียนยังไม่ได้ทดสอบ หากใครทดสอบแล้ว ช่วยบอกผลมาด้วยจะขอบคุณมากครับ

อ่านเพิ่มเติม “Reverse Engineer Assembly file (DLL หรือ EXE ใน .NET Framework) โดยใช้ ILSPY”