การตัดสินใจ: ความสำคัญและองค์ประกอบ

ปล. บทความนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน อาจมีการอ้างอิงหลักฐานอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นความส่วนตัว ผู้อ่านอาจเห็นด้วยหรืออาจไม่เห็นด้วย เป็นสิทธิ์ของผู้อ่าน ผู้อ่านอาจเสนอความคิดเห็นด้านล่าง เพื่อให้องค์ความรู้มีความสมบูรณ์ขึ้น ชีวิตคือการตัดสินใจ ตั้งแต่เกิดจนตาย ตั้งแต่ตื่นจนเข้านอน คุณต้องติดสินใจอยู่ตลอดเวลาทั้งเรื่องไร้สาระไปจนกระทั่งเรื่องคอขาดบาดตาย จะตื่นนอนกี่โมง ออกจากบ้านเท้าซ้ายหรือเท้าขวา กินข้าวมันไก่หรือข้าวหมูแดง กระเป๋าใบนี้ควรซื้อไหม ควรทำงานร่วมกับคนนี้ดีหรือไม่ นโยบายนี้เหมาะสมกับประเทศตอนนี้ไหม ทุกคนต้องตัดสินใจอย่างน้อยที่สุดก็เรื่องของตัวเอง อย่างใหญ่ที่สุดก็เรื่องของประเทศหรือของโลก การตัดสินใจคือสิ่งทีไม่มีใครหนีพ้น ความสำคัญของการตัดสินใจ การตัดสินใจมีความสำคัญมากเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นกิจกรรมของทุกอย่าง ยกตัวอย่าง เมื่อตื่นนอน ง่วงมากแต่วันนี้เป็นวันวิ่ง