ปลุกคอร์ทานาให้ทำงาน ด้วยเสียงเรียก “Hey Cortana”

โดยปกติแล้วคอร์ทานาจะรับฟังเสียงสั่งงานของผู้ใช้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มรูปไมโครโฟนข้างปุ่ม Start Menu หรือ ข้างกล้องข้อความที่มีข้อความว่า “Ask me anything” แต่บางครั้งผู้ใช้ไม่สะดวกในการใช้เมาส์คลิก หรือ ต้องการความว่องไวหรือต่อเนื่องในการทำงาน ผู้ใช้ก็สามารถ “ปลุก” คอร์ทานาให้ฟังคำสั่งคุณได้โดยไม่ต้องใช้เมาส์คลิกรูปไมโครโฟน โดยการพูดว่า “Hey Cortana” แต่ไมโครซอฟท์ปิดการทำงานนี้ในตอนเริ่มต้น หากต้องการปลุกด้วยเสียงจะต้องตั้งค่าดังนี้