Control Plane (คอนโทรล เพลน) คืออะไร

Control Plane เป็นคำที่ใช้ในงานโครงข่าย (Network) แปลไทยคือส่วนงานควบคุม เป็นส่วนงานที่อยู่ระหว่าง ส่วนงานข้อมูลและส่วนงานจัดการ เป็นส่วนงานที่จะระบุว่าข่าวสารที่รับเข้ามานั้น จะต้องไปที่ใดต่อ เป็นหนึ่งในสามส่วนงานที่อุปกรณ์โครงข่ายต้องมี

อ่านเพิ่มเติม “Control Plane (คอนโทรล เพลน) คืออะไร”

Management Plane (เมเนจเมนท์ เพลน) คืออะไร

Management Plane เป็นคำที่ใช้ในงานโครงข่าย (Network) แปลไทยคือส่วนงานจัดการ เป็นส่วนงานที่ใกล้ชิดกับเจ้าของอุปกรณ์หรือเซอร์วิสมากที่สุด เป็นส่วนรับคำสั่งรวมถึงนโยบาย (Policy) จากเจ้าของอุปกรณ์หรือเซอร์วิสนั้น เป็นหนึ่งในสามส่วนงานที่อุปกรณ์โครงข่ายต้องมี

อ่านเพิ่มเติม “Management Plane (เมเนจเมนท์ เพลน) คืออะไร”

Data Plane (ดาต้า เพลน) คืออะไร

Data Plane เป็นคำที่ใช้ในงานโครงข่าย (Network) แปลไทยคือส่วนงานข้อมูล เป็นส่วนงานที่ใกล้ชิดสื่อนำข้อมูล (สายแลน, วายฟาย, ฯลฯ) มากที่สุด ทำหน้าที่รับและส่งข่าวสาร (Message) ในอุปกรณ์โครงข่าย เป็นหนึ่งในสามส่วนงานที่อุปกรณ์โครงข่ายต้องมี

อ่านเพิ่มเติม “Data Plane (ดาต้า เพลน) คืออะไร”

ส่วนงาน (Plane) ในโครงสร้างพื้นฐานโครงข่าย อุปกรณ์โครงข่าย และ ระบบคลาวน์\ Plane in Network Infrastructure, Network Device and Cloud System

อุปกรณ์โครงข่ายเป็นอุปกรณ์ที่ซับซ้อนเพราะต้องทำงานกับข้อมูลและโปรโตคอลต่างๆมากมาย เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจภาพรวม จึงได้นำงานต่างๆมาจัดกลุ่มโดยแบ่งตามหน้าที่ แต่ละกลุ่มจะเรียกว่าส่วนงาน หรือ Plane เมื่อเวลาผ่านไป ระบบคลาวน์ถือกำเนิดขึ้น การจัดการโครงข่ายถูกทำงานในรูปแบบเสมือน (Virtual) หรือเรียกอีกอย่างว่าเซอร์วิส (Service) แต่ถึงกระนั้น ส่วนงานโครงข่ายในโลกของคลาวน์ก็ไม่ได้มีความแตกต่างจากโลกความจริงมากนัก ในบทความนี้จะแสดงให้เห็นส่วนงานที่มีในโครงงข่ายว่ามีอะไรบ้างและแต่ละส่วนมีหน้าที่แตกต่างอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม “ส่วนงาน (Plane) ในโครงสร้างพื้นฐานโครงข่าย อุปกรณ์โครงข่าย และ ระบบคลาวน์\ Plane in Network Infrastructure, Network Device and Cloud System”

Cloud (คลาวน์) คืออะไร

เนื่องจากคลาวน์อยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคนไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ผู้เกี่ยวข้องกับคลาวน์จึงมีหลายแบบ ทำให้เมื่อพูดถึงคลาวน์ ความหมายจึงแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ของแต่ละคน ความหมายคลาวน์แต่ละคนจึงมีลักษณะเหมือนตาบอดคลำช้าง ถ้าคลำที่ขา ก็จะบอกว่าช้างแข็งตรง ถ้าคลำที่งวง ก็จะบอกว่าช้างอ่อนงอได้ ต่างคนต่างเห็นคลาวน์ในแบบฉบับของตัว ฉะนั้นเพื่อให้เ้ข้าใจตรงกันก็ควรจะเข้าใจความหมายทั้งหมด เพื่อให้การสื่อสารกับบุคคลนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผู้เขียนแบ่งความหมายของคลาวน์ออกเป็นสี่จำพวกแบ่งตามลักษณะของผู้ใช้งาน ได้แก่ ความหมายสำหรับผู้ใช้ทั่วไป ความหมายสำหรับนักพัฒนาแอปพลิเคชัน ความหมายสำหรับผู้ออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และ ความหมายตามองค์กรชั้นนำกำหนด โดยสามความหมายแรกเป็นความหมายจากการสังเกตของผู้เขียนเอง

อ่านเพิ่มเติม “Cloud (คลาวน์) คืออะไร”

CSA (ซีเอสเอ) คืออะไร

CSA ย่อมาจาก Cloud Security Alliance หรือแปลเป็นไทยว่า สมาพันธ์ความปลอดภัยของคลาวน์ เป็นองค์กรระดับโลกที่อุทิศให้กับการนิยามและเพิ่มการตระหนักรู้ถึงวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practices) เพื่อที่จะทำให้แน่ใจว่าได้สร้างสิ่งแวดล้อมคลาวน์ที่ปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม “CSA (ซีเอสเอ) คืออะไร”

SaaS คืออะไร

SaaS ย่อมาจาก Software as a Service ใช้บอกประเภทของเซอร์วิสบนคลาวน์ เซอร์วิสที่จัดอยู่ในประเภทนี้ได้แก่ เซอร์วิสที่มีลักษณะเป็นซอฟท์แวร์สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน

อ่านเพิ่มเติม “SaaS คืออะไร”

PaaS คืออะไร

PaaS ย่อมาจาก Platform as a Service ใช้บอกประเภทของเซอร์วิสบนคลาวน์ เซอร์วิสที่จัดอยู่ในประเภทนี้ได้แก่ เซอร์วิสเกี่ยวกับคอนเทนเนอร์ (Container) เซอร์วิสเกี่ยวกับ API และ เซอร์วิสที่สามารถประมวลผลโค้ดได้โดยไม่ต้องสนใจโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)

อ่านเพิ่มเติม “PaaS คืออะไร”

IaaS คืออะไร

IaaS ย่อมาจาก Infrastructure as a Service ใช้บอกประเภทของเซอร์วิสบนคลาวน์ เซอร์วิสที่จัดอยู่ในประเภทนี้ได้แก่ VM เซอร์วิสที่เกี่ยวกับเน็ตเวิร์ค (Network) และ เซอร์วิสที่เกี่ยวกับแหล่งเก็บข้อมูล (Storage)

อ่านเพิ่มเติม “IaaS คืออะไร”