OWASP คืออะไร

OWASP ย่อมาจาก Open Web Application Security Project แปลไทยคือ โครงการความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชันแบบเปิด เป็นชุมชน (Community) แบบเปิด (เปิดรับสมาชิกโดยไม่มีเงื่อนไขการเข้าร่วมหรือมีเงื่อนไขน้อย) ที่อุทิศให้กับการทำให้องค์กรต่างๆได้ สร้าง พัฒนา จัดหา จัดการและบำรุงรักษาแอปพลิเคชันให้มีความน่าเชื่อถือ

อ่านเพิ่มเติม “OWASP คืออะไร”