ขั้นตอนการอัพเกรด Windows 10 โดยใช้ไฟล์ติดตั้งจากไมโครซอฟท์

ไมโครซอฟท์ประกาศว่าผู้ใช้ Windows 7 ขึ้นไป สามารถอัพเกรดไปเป็น Windows 10 ได้ โดยไมโครซอฟท์จะเริ่มปล่อยอัพเกรดในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ผู้เขียนได้เฝ้ารออัพเกรดในวันนั้น แต่จนแล้วจนรอด ก็ยังไม่ได้อัพเกรด ไมโครซอฟท์คงกลัวผู้ใช้จะลงแดงตายเสียก่อน จึงได้ออกไฟล์ติดตั้ง Windows 10 ตามลิงค์นี้ ต่อไปจะเป็นขั้นตอนและประสบการณ์ในการติดตั้ง Windows 10 โดยใช้ไฟล์ติดตั้ง

1 5 6 7