Excel Function : COUNT

เอ็กเซลล์ (Excel) เป็นเครื่องมือที่ดีในการทำงานออฟฟิสโดยเฉพาะการทำงานที่เกี่ยวกับข้อมูลตัวเลข เมื่อผู้ใช้ต้องการทราบจำนวนตัวเลขที่มีอยู่ในกลุ่มเช่น หาจำนวนใบสั่งซื้อ  ซึ่งผู้ใช้สามารถหาสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ฟังก์ชัน COUNT

Excel Function : MIN

เอ็กเซลล์ (Excel) เป็นเครื่องมือที่ดีในการทำงานออฟฟิสโดยเฉพาะการทำงานที่เกี่ยวกับข้อมูลตัวเลข บางครั้งผู้ใช้ต้องการหาข้อมูลตัวเลขที่น้อยที่สุดในกลุ่ม เช่น เดือนไหนเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด สินค้าตัวใดขายได้น้อยที่สุด ซึ่งผู้ใช้สามารถหาสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ฟังก์ชัน MIN

Excel Function : SUM

เอ็กเซลล์ (Excel) เป็นเครื่องมือที่ดีในการทำงานออฟฟิสโดยเฉพาะการทำงานที่เกี่ยวกับข้อมูลตัวเลข และฟังก์ชันที่น่าจะใช้บ่อยที่สุดคือฟังก์ชัน SUM 

การ Enable และ Disable DML Trigger ใน SQL Server รวมถึงวิธีการตรวจเช็คสถานะ

ในบางกรณีที่ผู้ใช้ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเทเบิล (Table) โดยเฉพาะการนำเข้าข้อมูลปริมาณมากเข้าไปยังเทเบิล การปิดการทำงานหรือ Disable ของทริกเกอร์ (Trigger) ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้การนำเข้าข้อมูลทำได้เร็วขึ้น โดยผู้ใช้สามารถทำได้ทั้งผ่าน SSMS (SQL Server Management Studio) และ คำสั่ง SQL

TCP เหมือนหรือแตกต่างจาก​ UDP  อย่างไร

คนที่ทำงานกับโครงข่ายคอมพิวเตอร์ และต้องทำงานกับไอพีแอดเดรส มักจะได้ยินโปรโตคอลสองตัวที่มักมาคู่กันเสมอ นั้นคือ TCP (Transmission Control Protocol) และ UDP (User Datagram Protocol) แล้วทั้งสองตัวเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

1 2 3 4 5 7