การเลือกตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติของผู้เข้าชิงประธานาธิบดี รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาได้กำหนดให้ผู้เข้าชิงประธานาธิบดีจะต้องมีคุณสมบัติ ๓ ข้อ๑. เป็นประชากรของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่กำเนิด๒. มีอายุอย่างน้อย ๓๕ ปี๓. พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกามาแล้ว ๑๔ ปี การหาตัวแทนพรรคเพื่อเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดี ขั้นที่ ๑: พรรคสรรหาเคนดิเดท พรรคทำการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะทำหน้าที่ประธานาธิบดีในอนาคตซึ่งอาจมีหลายคน บุคคลเหล่านี้จะถูกเรียกว่า เคนดิเดท (Candidate) เมื่อพรรคได้ตัวเคนดิเดทครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว พรรคจะทำการประกาศรายชื่อเดนดิเดทให้ทั้งประเทศรับทราบ ขั้นที่ ๒: แต่ละรัฐสรรหาดีลีเกท เมื่อทั้งประเทศได้รับทราบเดนดิเดทของพรรค

Big Data Characteristics/ ลักษณะของ Big Data

บทความที่แล้ว ผู้เขียนได้พูดถึงนิยามของ Big Data หนึ่งในวิธีนิยาม Big Data คือ การกำหนดลักษณะของ Big Data ในบทความนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของลักษณะดังกล่าว

Big Data Definition/ นิยามของ Big Data

Big Data เป็นคำที่ได้ยินบ่อยในระยะหลัง ซึ่งค่อนข้างจะสร้างความงุนงงให้กับผู้ฟังที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงไอทีว่ามันคืออะไร แล้วมันแตกต่างจากคำว่า Data ธรรมดาอย่างไรบ้าง ในบทความนี้จะมาคุยถึงนิยามของ Big Data ในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจในคำๆนี้มากขึ้น

Disable Windows Update in Windows 10/ ปิด Windows Update ใน Windows 10

Windows 10 เป็นระบบปฏิบัติการล่าสุดของไมโครซอฟท์ และด้วยนโยบายใหม่ของไมโครซอฟท์ในการที่จะให้ Windows 10 เป็น Software As Service กล่าวคือ ทุกครั้งที่ผู้ใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อ Windows 10 (ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม) ผู้ใช้ไม่ไดซื้อ Software แต่ผู้ใช้กำลังซื้อ Service หรือ บริการ จากไมโครซอฟท์ ทั้งการสนับสนุน การตอบคำถาม การแก้ไขข้อผิดพลาดรวมไปถึงการนำเสนอฟีเจอร์ใหม่

Logoff/Shutdown/Restart ผ่าน Command Line

โดยปกติแล้วผู้ใช้ทั่วไปจะ Logoff/Shutdown/Restart ผ่านปุ่ม Shutdown แต่บางครั้งไม่สามารถทำได้ เช่นในการ Remote Desktop ของวินโดว์บางเวอร์ชัน การ Logoff/Shutdown/Restart ผ่าน Command Line ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถทำได้ โดยใช้คำสั่ง shutdown

Excel Function : AVERAGE

เอ็กเซลล์ (Excel) เป็นเครื่องมือที่ดีในการทำงานออฟฟิสโดยเฉพาะการทำงานที่เกี่ยวกับข้อมูลตัวเลข และเมื่อผู้ใช้ต้องการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลตัวเลข เช่น ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนในปีปัจจุบัน ผู้ใช้สามารถค่าเหล่านี้ได้โดยใช้ฟังก์ชัน AVERAGE

1 2 3 4 7