Excel Function : MAX

เอ็กเซลล์ (Excel) เป็นเครื่องมือที่ดีในการทำงานออฟฟิสโดยเฉพาะการทำงานที่เกี่ยวกับข้อมูลตัวเลข บางครั้งผู้ใช้ต้องการหาข้อมูลตัวเลขที่มากที่สุดในกลุ่ม เช่น พนักขายที่มียอดขายของมากที่สุด ปีที่ขายของได้ดีที่สุด ซึ่งผู้ใช้สามารถหาสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ฟังก์ชัน MAX Continue reading “Excel Function : MAX”

Excel Function : SUM

เอ็กเซลล์ (Excel) เป็นเครื่องมือที่ดีในการทำงานออฟฟิสโดยเฉพาะการทำงานที่เกี่ยวกับข้อมูลตัวเลข และฟังก์ชันที่น่าจะใช้บ่อยที่สุดคือฟังก์ชัน SUM  Continue reading “Excel Function : SUM”

การ Enable และ Disable DML Trigger ใน SQL Server รวมถึงวิธีการตรวจเช็คสถานะ

ในบางกรณีที่ผู้ใช้ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเทเบิล (Table) โดยเฉพาะการนำเข้าข้อมูลปริมาณมากเข้าไปยังเทเบิล การปิดการทำงานหรือ Disable ของทริกเกอร์ (Trigger) ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้การนำเข้าข้อมูลทำได้เร็วขึ้น โดยผู้ใช้สามารถทำได้ทั้งผ่าน SSMS (SQL Server Management Studio) และ คำสั่ง SQL Continue reading “การ Enable และ Disable DML Trigger ใน SQL Server รวมถึงวิธีการตรวจเช็คสถานะ”

TCP เหมือนหรือแตกต่างจาก​ UDP อย่างไร

คนที่ทำงานกับโครงข่ายคอมพิวเตอร์ และต้องทำงานกับไอพีแอดเดรส มักจะได้ยินโปรโตคอลสองตัวที่มักมาคู่กันเสมอ นั้นคือ TCP (Transmission Control Protocol) และ UDP (User Datagram Protocol)

แล้วทั้งสองตัวเหมือนหรือต่างกันอย่างไร Continue reading “TCP เหมือนหรือแตกต่างจาก​ UDP อย่างไร”

DREAD คืออะไร

DREAD คือ แบบจำลองความเสี่ยงของภัยคุกคามหรือ Threat risk model ที่ไมโครซอฟท์นำเสนอ เป็นการระบุถึงองค์ประกอบความน่ากลัวของภัยคุกคามพร้อมกับการให้คะแนน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของภัยคุกคามแต่ละตัว

องค์ประกอบความน่ากลัวของภัยคุกคามมี 6 ตัวได้แก่ Continue reading “DREAD คืออะไร”

STRIDE คืออะไร

STRIDE คือ แบบจำลองภัยคุกคามหรือ Threat Model รูปแบบหนึ่งที่ไมโครซอฟท์เป็นผู้นำเสนอ โดยนำภัยคุกคามด้านซอฟท์แวร์ทั้งหมดทั้งที่เกิดจากซอฟท์แวร์หรือพฤติกรรมมนุษย์ มาวิเคราะห์แล้วจัดแบ่งประเภทตามลักษณะการทำงานของภัยคุกคามนั้นได้เป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ Continue reading “STRIDE คืออะไร”

ความแตกต่างระหว่าง os.mkdir() กับ os.makedirs() ใน Python

ในไพธอน มีคำสั่งในการสร้างโฟลเดอร์ (Folder) หรือไดเรกทอรี (Directory) สองตัว คือ os.mkdir() และ os.makedirs() แล้วสองตัวนี้ต่างกันอย่างไร Continue reading “ความแตกต่างระหว่าง os.mkdir() กับ os.makedirs() ใน Python”