Control Plane (คอนโทรล เพลน) คืออะไร

Control Plane เป็นคำที่ใช้ในงานโครงข่าย (Network) แปลไทยคือส่วนงานควบคุม เป็นส่วนงานที่อยู่ระหว่าง ส่วนงานข้อมูลและส่วนงานจัดการ เป็นส่วนงานที่จะระบุว่าข่าวสารที่รับเข้ามานั้น จะต้องไปที่ใดต่อ เป็นหนึ่งในสามส่วนงานที่อุปกรณ์โครงข่ายต้องมี

อ่านเพิ่มเติม “Control Plane (คอนโทรล เพลน) คืออะไร”

Management Plane (เมเนจเมนท์ เพลน) คืออะไร

Management Plane เป็นคำที่ใช้ในงานโครงข่าย (Network) แปลไทยคือส่วนงานจัดการ เป็นส่วนงานที่ใกล้ชิดกับเจ้าของอุปกรณ์หรือเซอร์วิสมากที่สุด เป็นส่วนรับคำสั่งรวมถึงนโยบาย (Policy) จากเจ้าของอุปกรณ์หรือเซอร์วิสนั้น เป็นหนึ่งในสามส่วนงานที่อุปกรณ์โครงข่ายต้องมี

อ่านเพิ่มเติม “Management Plane (เมเนจเมนท์ เพลน) คืออะไร”

Data Plane (ดาต้า เพลน) คืออะไร

Data Plane เป็นคำที่ใช้ในงานโครงข่าย (Network) แปลไทยคือส่วนงานข้อมูล เป็นส่วนงานที่ใกล้ชิดสื่อนำข้อมูล (สายแลน, วายฟาย, ฯลฯ) มากที่สุด ทำหน้าที่รับและส่งข่าวสาร (Message) ในอุปกรณ์โครงข่าย เป็นหนึ่งในสามส่วนงานที่อุปกรณ์โครงข่ายต้องมี

อ่านเพิ่มเติม “Data Plane (ดาต้า เพลน) คืออะไร”

Cloud (คลาวน์) คืออะไร

เนื่องจากคลาวน์อยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคนไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ผู้เกี่ยวข้องกับคลาวน์จึงมีหลายแบบ ทำให้เมื่อพูดถึงคลาวน์ ความหมายจึงแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ของแต่ละคน ความหมายคลาวน์แต่ละคนจึงมีลักษณะเหมือนตาบอดคลำช้าง ถ้าคลำที่ขา ก็จะบอกว่าช้างแข็งตรง ถ้าคลำที่งวง ก็จะบอกว่าช้างอ่อนงอได้ ต่างคนต่างเห็นคลาวน์ในแบบฉบับของตัว ฉะนั้นเพื่อให้เ้ข้าใจตรงกันก็ควรจะเข้าใจความหมายทั้งหมด เพื่อให้การสื่อสารกับบุคคลนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผู้เขียนแบ่งความหมายของคลาวน์ออกเป็นสี่จำพวกแบ่งตามลักษณะของผู้ใช้งาน ได้แก่ ความหมายสำหรับผู้ใช้ทั่วไป ความหมายสำหรับนักพัฒนาแอปพลิเคชัน ความหมายสำหรับผู้ออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และ ความหมายตามองค์กรชั้นนำกำหนด โดยสามความหมายแรกเป็นความหมายจากการสังเกตของผู้เขียนเอง

อ่านเพิ่มเติม “Cloud (คลาวน์) คืออะไร”

GDPR (จีดีพีอาร์) คืออะไร

GDPR ย่อมาจาก General Data Protection Regulation แปลไทยตรงตัวคือ ข้อบังคับเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลทั่วไป เป็นกฎหมายของสหภาพยุโรปหรือ EU ถูกร่างขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2018 บังคับให้ทุกองค์กรปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวให้กับทุกคนในดินแดนสหภาพยุโรป

อ่านเพิ่มเติม “GDPR (จีดีพีอาร์) คืออะไร”

API (เอพีไอ) คืออะไร

API ย่อมาจาก Application Programming Interface แปลเป็นไทยคือ จุดเชื่อมต่อสำหรับการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน ในแง่ของความหมาย มีสองแบบ แบบแรกเป็นความหมายที่แท้จริง แบบสองเป็นความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจ

อ่านเพิ่มเติม “API (เอพีไอ) คืออะไร”

OWASP คืออะไร

OWASP ย่อมาจาก Open Web Application Security Project แปลไทยคือ โครงการความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชันแบบเปิด เป็นชุมชน (Community) แบบเปิด (เปิดรับสมาชิกโดยไม่มีเงื่อนไขการเข้าร่วมหรือมีเงื่อนไขน้อย) ที่อุทิศให้กับการทำให้องค์กรต่างๆได้ สร้าง พัฒนา จัดหา จัดการและบำรุงรักษาแอปพลิเคชันให้มีความน่าเชื่อถือ

อ่านเพิ่มเติม “OWASP คืออะไร”

CSA (ซีเอสเอ) คืออะไร

CSA ย่อมาจาก Cloud Security Alliance หรือแปลเป็นไทยว่า สมาพันธ์ความปลอดภัยของคลาวน์ เป็นองค์กรระดับโลกที่อุทิศให้กับการนิยามและเพิ่มการตระหนักรู้ถึงวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practices) เพื่อที่จะทำให้แน่ใจว่าได้สร้างสิ่งแวดล้อมคลาวน์ที่ปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม “CSA (ซีเอสเอ) คืออะไร”

RFC (อาเอฟซี) คืออะไร

RFC ย่อมาจาก Request For Comments แปลตรงตัวคือ ความต้องการที่มาจากข้อคิดเห็น ปัจจุบันมักถูกใช้นำหน้าชื่อเอกสารทางเทคนิคและบันทึกช่วยจำขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ต โดยเอกสารที่ขึ้นต้นด้วย RFC มักจะมาจาก IETF, IAB, IRTF และหน่วยงานอิสระอื่นที่เกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ต

อ่านเพิ่มเติม “RFC (อาเอฟซี) คืออะไร”