Control Plane (คอนโทรล เพลน) คืออะไร

Control Plane เป็นคำที่ใช้ในงานโครงข่าย (Network) แปลไทยคือส่วนงานควบคุม เป็นส่วนงานที่อยู่ระหว่าง ส่วนงานข้อมูลและส่วนงานจัดการ เป็นส่วนงานที่จะระบุว่าข่าวสารที่รับเข้ามานั้น จะต้องไปที่ใดต่อ เป็นหนึ่งในสามส่วนงานที่อุปกรณ์โครงข่ายต้องมี

แหล่งข้อมูลอ้างอิงและเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s