Cloud (คลาวน์) คืออะไร

เนื่องจากคลาวน์อยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคนไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ผู้เกี่ยวข้องกับคลาวน์จึงมีหลายแบบ ทำให้เมื่อพูดถึงคลาวน์ ความหมายจึงแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ของแต่ละคน ความหมายคลาวน์แต่ละคนจึงมีลักษณะเหมือนตาบอดคลำช้าง ถ้าคลำที่ขา ก็จะบอกว่าช้างแข็งตรง ถ้าคลำที่งวง ก็จะบอกว่าช้างอ่อนงอได้ ต่างคนต่างเห็นคลาวน์ในแบบฉบับของตัว ฉะนั้นเพื่อให้เ้ข้าใจตรงกันก็ควรจะเข้าใจความหมายทั้งหมด เพื่อให้การสื่อสารกับบุคคลนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผู้เขียนแบ่งความหมายของคลาวน์ออกเป็นสี่จำพวกแบ่งตามลักษณะของผู้ใช้งาน ได้แก่ ความหมายสำหรับผู้ใช้ทั่วไป ความหมายสำหรับนักพัฒนาแอปพลิเคชัน ความหมายสำหรับผู้ออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และ ความหมายตามองค์กรชั้นนำกำหนด โดยสามความหมายแรกเป็นความหมายจากการสังเกตของผู้เขียนเอง

ความหมายสำหรับผู้ใช้ทั่วไป

ความหมายของคลาวน์สำหรับผู้ใช้ทั่วไป มักจะหมายถึง แอปพลิเคชันหรือบริการที่อยู่บนอินเตอร์เน็ตหรือสถานที่ใดที่ผู้ให้บริการคลาวน์จัดเตรียมไว้ให้ซึ่งไม่ใช่เครื่องส่วนตัวของผู้ใช้ เช่น “เอาไฟล์ขึ้นคลาวน์” ก็มักจะหมายถึง การเอาไฟล์ไปวางไว้บนพื้นที่จัดเก็บที่ผู้ให้บริการคลาวน์จัดเตรียมไว้ให้ซึ่งไม่ใช่เครื่องส่วนตัวของผู้ใช้ หรือ “แอปตัวนี้อยู่บนคลาวน์” ก็มักจะหมายถึงแอปตัวนี้ทำงานอยู่บนอินเตอร์เน็ตหรือทำงานอยู่บนที่ใดๆที่ผู้ให้บริการคลาวน์จัดให้ แต่ไม่ได้ทำงานบนเครื่องผู้ใช้

ความหมายของคลาวน์ในแง่นี้ คือมุมมองจากผู้ใช้บริการประเภท SaaS

ความหมายสำหรับนักพัฒนาแอปพลิเคชัน

ความหมายของคลาวน์สำหรับนักพัฒนาแอปพลิเคชัน มักจะมีความหมายหนึ่งในสองความหมายนี้คือ

1. สถานที่ที่ใช้วางแอปพลิเคชันแล้วทำให้แอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้ โดยสถานที่นั้นใช้เทคโนโลยีเสมือน (Virtualization) หรือ คอนเทนเนอร์ (Container) ในการทำให้แอปพลิเคชันทำงานได้ เช่น “เอาแอปขึ้นคลาวน์” ก็หมายถึงเอาแอปพลิเคชันไปวางไว้บน VM ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเสมือน หรือเอาแอปพลิเคชันไปวางไว้บน Kuburnetes ซึ่งเป็นเทคโนโลยีคอนเทนเนอร์เพื่อให้แอปสามารถทำงานได้

2. มักใช้ต่อกับคำอื่นเพื่อบ่งบอกว่า สิ่งนั้นสามารถใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องวางแผนการติดตั้งหรือสร้างขึ้นมาเองเหตุเพราะผู้ให้บริการจัดมาให้แล้ว เช่น “แอปนี้ใช้ฐานข้อมูล (Database) คลาวน์” นั้นหมายความว่าฐานข้อมูลที่ใช้ นักพัฒนาไม่ต้องเสียเวลาในการติดตั้งฐานข้อมูลตัวนี้ ฐานข้อมูลถูกติดตั้งมาเรียบร้อยจากผู้ให้บริการพร้อมใช้งาน หรือ “แอปนี้มีการใช้งานเอพีไอ (API) จับใบหน้าจากคลาวน์” นั้นหมายความว่าเอพีไอตัวนี้ นักพัฒนาไม่ได้สร้างเอง แต่ผู้ให้บริการคลาวน์จัดทำให้ นักพัฒนาแค่นำมาประยุกต์ใช้กับแอปของตัวเองเท่านั้น

ความหมายของคลาวน์ในแง่นี้ คือมุมมองจากผู้ใช้บริการประเภท IaaS และ PaaS

ความหมายสำหรับผู้ออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน

ความหมายของคลาวน์สำหรับผู้ออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน คือ การนำทรัพยากร เช่น ซีพียู หน่วยความจำ แหล่งเก็บข้อมูลมารวมกันเป็นพูล (Pool) และมีระบบที่ทำหน้าที่เฉพาะในการจัดสรร (Orchestration) ทรัพยากรในพูลแบบอัตโนมัติ ยกตัวอย่างภาพด้านล่าง แอปที่ทำงานในระบบคลาวน์จะทำงานบนเซอฟเวอร์ตัวใด ใช้ฮาร์ดดิสก์ตัวใดในการเก็บข้อมูล ระบบจะเป็นผู้จัดสรรให้จากทรัพยากรที่อยู่ในพูลนั้น

ความหมายตามองค์กรชั้นนำกำหนด

NIST ได้นิยามคลาวน์เอาไว้ว่า “สิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เข้าถึงทรัพยากรร่วม (โครงข่าย, เซอฟเวอร์, แหล่งเก็บข้อมูล, แอปพลิเคชันและบริการ) ได้สะดวก ติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและใช้งานได้โดยใช้ความพยายามในการจัดการหรือความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการน้อย”

a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction

แหล่งข้อมูลอ้างอิงและเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s