เลขฐาน (bases) คืออะไร

เลขฐานเป็นการระบุจำนวนตัวเลขที่ใช้ในการนับหรือวัดค่า เช่น

เลขฐาน 10 คือ การนับหรือวัดค่าโดยใช้ตัวเลข 10 ตัว คือ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

เลขฐาน 2 คือ การนับหรือวัดค่าโดยใช้ตัวเลข 2 ตัว คือ 0 1

เลขฐาน 8 คือ การนับหรือวัดค่าโดยใช้ตัวเลข 8 ตัว คือ 0 1 2 3 4 5 6 7 8

เลขฐาน 16 คือ การนับหรือวัดค่าโดยใช้ตัวเลข 16 คือ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

เมื่อใดก็ตามจำนวนที่ต้องการตรวจวัดมีมากกว่าเลขฐาน ก็ให้เพิ่มตัวเลขในหลักซ้าย ส่วนหลักขวาจะถูกกลับค่าเป็น 0 แล้วก็เป็นเช่นนี้เรื่อยไป ตัวอย่างการใช้งานดังตารางข้างล่าง

จำนวนเลขฐาน 10เลขฐาน 2เลขฐาน 8เลขฐาน 16
0000
1111
••21022
•••31133
••••410044
•••••510155
••••••611066
•••••••711177
••••••••81000108
•••••••••91001119
••••••••••10101012A
••••••••••
11101113B
••••••••••
••
12110014C
••••••••••
•••
13110115D
••••••••••
••••
14111016E
••••••••••
•••••
15111117F
••••••••••
••••••
16100002010
••••••••••
•••••••
17100012111
••••••••••
••••••••
18100102212
••••••••••
•••••••••
19100112313
••••••••••
••••••••••
20101002414

2 thoughts on “เลขฐาน (bases) คืออะไร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s