การแปลงเลขฐานใดๆเป็นเลขฐาน 10 \ How to convert base-any number to base-10 number

ในการทำงานกับระบบคอมพิวเตอร์ หลายครั้งที่ผู้ใช้ต้องแปลงข้อมูลเลขฐาน เพราะเลขฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวันกับเลขฐานที่ใช้ในคอมพิวเตอร์นั้นแตกต่างกัน เลขฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวันคือเลขฐานสิบ (decimal) ในขณะที่คอมพิวเตอร์ใช้เลขฐานอื่นที่ไม่ใช่เลขฐานสิบในการทำงานรวมถึงการกรอกข้อมูลด้วย เลขฐานที่มักจะเจอในระบบคอมพิวเตอร์ก็อย่างเช่น เลขฐานสอง (binary) เลขฐานสิบหก (hexadecimal) เป็นต้น ด้วยเหตุนี้การแปลงตัวเลขฐานสิบ เป็นเลขฐานอื่นจึงมีความจำเป็น ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีเครื่องคิดเลขที่สามารถใช้แปลงเลขฐานได้ แต่ก็ควรศึกษาเรื่องนี้ไว้เผื่อยามฉุกเฉิน

เลขฐานคืออะไร

ดูได้ที่ลิงค์นี้

หลักการแปลง

นำตัวเลขของแต่ละหลักของเลขฐานใดๆมาคูณด้วยเลขฐานที่ยกกำลังด้วยหลักนั้น โดยหลักที่อยู่ขวาสุดให้นับเป็นหลักศูนย์ จากนั้นนำผลคูณของแต่ละหลักมาบวกกัน ผลที่ได้คือเลขฐานสิบของเลขฐานใดๆนั้น

ตัวอย่างแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ

เลขฐานสอง 1110 1011 เมื่อแปลงเป็นเลขฐานสิบจะได้ค่าเท่าไร

หลัก76543210
เลขฐานสอง11101011
คูณxxxxxxxx
ตัวคูณ2726252423222120
ผลแต่ละหลัก128643208021

นำผลแต่ละหลักมาบวกกัน 128+64+32+0+8+0+2+1 = 235

คำตอบ เลขฐานสิบของเลขฐานสอง 11101011 คือ 235

ตัวอย่างแปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสิบ

เลขฐานสิบหก EB เมื่อแปลงเป็นเลขฐานสิบหกจะได้ค่าเท่าไร

หลัก10
เลขฐานสิบหกE (14)B (11)
คูณxx
ตัวคูณ161160
ผลแต่ละหลัก22411

นำผลแต่ละหลักมาบวกกัน 224 + 11 = 235

คำตอบ เลขฐานสิบของเลขฐานสิบหก EB คือ 235

การแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานอื่น

ดูได้จากลิงค์นี้

One thought on “การแปลงเลขฐานใดๆเป็นเลขฐาน 10 \ How to convert base-any number to base-10 number

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s