การแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐานอื่น\ How to convert base-10 number to base-other number

ในการทำงานกับระบบคอมพิวเตอร์ หลายครั้งที่ผู้ใช้ต้องแปลงข้อมูลเลขฐาน เพราะเลขฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวันกับเลขฐานที่ใช้ในคอมพิวเตอร์นั้นแตกต่างกัน เลขฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวันคือเลขฐานสิบ (decimal) ในขณะที่คอมพิวเตอร์ใช้เลขฐานอื่นที่ไม่ใช่เลขฐานสิบในการทำงานรวมถึงการกรอกข้อมูลด้วย เลขฐานที่มักจะเจอในระบบคอมพิวเตอร์ก็อย่างเช่น เลขฐานสอง (binary) เลขฐานสิบหก (hexadecimal) เป็นต้น ด้วยเหตุนี้การแปลงตัวเลขฐานสิบ เป็นเลขฐานอื่นจึงมีความจำเป็น ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีเครื่องคิดเลขที่สามารถใช้แปลงเลขฐานได้ แต่ก็ควรศึกษาเรื่องนี้ไว้เผื่อยามฉุกเฉิน

เลขฐานคืออะไร

ดูได้ที่ลิงค์นี้

หลักการแปลง

นำเลขฐานสิบมาหารด้วยเลขฐานที่ต้องการแปลงโดยให้ไม่ต้องลงลึกถึงหลังทศนิยม บันทึกผลลัพธ์และเศษเก็บไว้ จากนั้นก็นำผลลัพธ์จากการหารรอบที่แล้วมาหารด้วยเลขฐานอีกครั้งโดยไม่ต้องลงลึกถึงหลังทศนิยม บันทึกผลลัพธ์และเศษ แล้วก็นำผลลัพธ์จากรอบที่แล้วมาหารด้วยเลขฐานอีกครั้ง ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งผลลัพธ์ของการหารเป็นศูนย์ถึงหยุดกระบวนการ จากนั้นนำเศษที่ได้จากการหารรอบแรก มาวางไว้ส่วนของหลักขวาสุด นำเศษที่ได้จากการหารรอบสอง (ถ้ามี) มาวางไว้ด้านซ้ายของหลักแรก นำเศษที่ได้จากการหารรอบสาม (ถ้ามี) มาวางไว้ด้านซ้ายของหลักก่อนหน้า ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ตัวเลขที่ได้จากการเอาเศษมาต่อกันนี้เป็นผลลัพธ์ของการแปลงเลขฐาน

ตัวอย่างแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง

เลขฐานสิบ 235 เมื่อแปลงเป็นเลขฐานสองจะได้ค่าเท่าไร

จำนวนรอบตัวตั้งตัวหารผลลัพธ์เศษหลัก
123521171ขวาสุด
21172581
3582290
4292141
514270
67231
73211
81201ซ้ายสุด

คำตอบ เลขฐานสองของเลขฐานสิบ 235 คือ 11101011

ตัวอย่างแปลงเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสิบหก

เลขฐานสิบ 235 เมื่อแปลงเป็นเลขฐานสิบหกจะได้ค่าเท่าไร

จำนวนรอบตัวตั้งตัวหารผลลัพธ์เศษหลัก
1235161411 (B)ขวาสุด
21416014 (E)ซ้ายสุด

คำตอบ เลขฐานสิบหกของเลขฐานสิบ 235 คือ EB

การแปลงเลขฐานใดๆเป็นเลขฐานสิบ

ดูได้จากลิงค์นี้

One thought on “การแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐานอื่น\ How to convert base-10 number to base-other number

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s