การติดตั้ง Microsoft Office 365 แบบไม่ต่อเน็ตโดยการใช้ Office Deployment Tool (ODT)/ Office 365 Offline Installation with ODT

ODT เป็นเครื่องมือที่ให้ผู้ใช้สามารถติดตั้ง Office แบบออฟไลน์ (Offline) หรือแบบไม่ต่อเน็ตได้ รวมถึงยังสามารถเลือกโปรแกรมที่จะติดตั้งได้ แต่ถึงจะบอกว่าไม่ต่อเน็ต ก็ต้องมีเครื่องสำหรับดาวน์โหลด Office 365 ฉะนั้นผู้ใช้ควรหาเครื่องสำหรับดาวน์โหลดเตรียมไว้ด้วย

การติดตั้งโดยใช้ ODT จะใช้กับ Office 365 สำหรับองค์กร (ล๊อกอินหลัง @ เป็นชื่อโดเมนของบริษัทหรือ xxxx.onmicrosoft.com) และ Office Volume License เท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับ Office 365 แบบส่วนตัวหรือแบบครอบครัว

ขั้นตอนแบ่งได้ออกเป็น 3 ขั้นตอน การตั้งค่า การดาวน์โหลด การติดตั้ง

การตั้งค่า

1. ณ เครื่องที่ต่อเน็ตได้ ไปที่เว็บ https://config.office.com/deploymentsettings เป็นหน้าที่มีไว้สำหรับตั้งค่าการดาวน์โหลดและการติดตั้ง

2. ภายใต้หัวข้อ Products and Releases มีค่าที่ต้องตั้งดังนี้

 • ภายใต้ Which architecture do you want to deploy? ให้ทำการเลือกว่าจะดาวน์โหลดและติดตั้ง Office แบบ 32 บิตหรือ 64 บิต แนะนำให้เป็น 64 บิต
 • ภายใต้ Which products and apps do you want to deploy? ให้คลิกที่ช่องข้างล่าง Office Suites จะมีเมนูให้เลือก ในกรณีที่ผู้ใช้ใช้ Office 365 Business Plan ให้ทำการเลือก Microsoft 365 Apps for business ในกรณีที่ผู้ใช้ใช้ Office 365 Enterprise Plan ให้ทำการเลือก Microsoft 365 Apps for enterprise
 • ภายใต้ Update Channel คลิกช่องใต้ข้อความว่า Select the update channel จะเมนูให้เลือก ค่าติดตั้งนี้เป็นการระบุว่า Office 365 จะทำการอัพเดทบ่อยแค่ไหนและอัพเดทเมื่อใด ตัวเลือกมีดังนี้ เรียงตามลำดับความถี่และน่าเชื่อถือของฟีเจอร์ที่ปล่อยออกมา

  Current Channel (Preview): อัพเดทฟีเจอร์ใหม่สัปดาห์ละครั้งหรือมากกว่านั้น ไม่ระบุวันเวลาแน่นอน

  Current Channel: อัพเดทฟีเจอร์ใหม่เดือนละครั้ง ไม่ระบุวันเวลาแน่นอน

  Monthly Enterprise Channel: อัพเดทฟีเจอร์ใหม่เดือนละครั้ง ทุกวันอังคารที่สองของทุกเดือน

  Semi-Annual Enterprise Channel (Preview): อัพเดทฟีเจอร์ใหม่สองครั้งต่อปี วันอังคารที่สองของเดือนมีนาคมและกันยายน

  Semi-Annual Enterprise Channel: อัพเดทฟีเจอร์ใหม่สองครั้งต่อปี วันอังคารที่สองของเดือนมกราคมและกรกฎาคม

  ในระดับองค์กร จะเลือกตัวเลือกใดนั้น ขึ้นอยู่กับผู้วางนโยบายไอทีเป็นสำคัญ แนะนำให้ไปสอบถามผู้วางนโยบายไอทีก่อน
 • คลิกช่องใต้ข้อความว่า Select the version เป็นการเลือกว่าจะดาวน์โหลดและติดตั้งเวอร์ชันใด แนะนำให้เลือก Latest ซึ่งหมายความว่า เลือกเวอร์ชันใหม่ล่าสุด
 • ภายใต้หัวข้อ Apps ให้ทำการเลือกแอปที่จะดาวน์โหลดและติดตั้ง
 • จากนั้นคลิกปุ่ม Next จะเข้าสู่หัวข้อ Language

3. ภายใต้หัวข้อ Language มีค่าที่ต้องตั้งดังนี้

 • Select primary language: ให้ทำการเลือกภาษาที่จะใช้เป็นภาษาหลักภายในแอป เช่น เมนู คำอธิบาย ตัวตรวจทานภาษา (proofing) เป็นต้น
 • Select additional language: ให้ทำการเลือกภาษารองที่จะใช้ภายในแอปเพิ่มเติมจากภาษาหลัก เมื่อเลือกแล้วอย่าลืมคลิกปุ่ม Add
 • Select additional proofing tools: ให้ทำการเลือกตัวตรวจทานภาษาเพิ่มเติมจากภาษาหลักและภาษารอง เมื่อเลือกแล้วอย่าลืมคลิกปุ่ม Add
 • จากนั้นคลิกปุ่ม Next จะเข้าสู่หัวข้อ Installation

4. ภายใต้หัวข้อ Installation มีค่าที่ต้องตั้งดังนี้

 • Where do you want to deploy Office from?: ค่านี้สำคัญมาก เพราะเป็นตัวระบุว่าในการติดตั้งจะเป็นแบบต่อเน็ตหรือไม่ ถ้าต้องการติดตั้งแบบไม่ต่อเน็ตให้เลือก Local source

  ถ้าเลือก Office Content Delivery Network (CDN) ในขั้นตอนการติดตั้ง จะเป็นแบบต่อเน็ต

  ถ้าเลือก Local source ผู้ใช้จะต้องระบุโฟลเดอร์ ซึ่งอาจจะเป็นโฟลเดอร์ในเครื่อง เช่น c:\officeinstall หรือ แชร์โฟลเดอร์ก็ได้ เช่น \\mymachine\officeinstall โฟลเดอร์ที่ระบุนี้จะมีความหมายแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าใช้กับขั้นตอนใด ถ้าเป็นขั้นตอนการดาวน์โหลด โฟลเดอร์ที่ระบุนี้จะเป็นสถานที่เก็บเนื้อไฟล์ของ Office ที่ได้จากการดาวน์โหลด ถ้าเป็นขั้นตอนการติดตั้ง โฟลเดอร์ที่ระบุนี้จะเป็นสถานที่ที่บอกถึงเนื้อไฟล์ของ Office ที่จะใช้ในการติดตั้ง
 • Show installation to user: ในขั้นตอนการติดตั้ง ค่านี้จะระบุว่า ให้ปรากฎหน้าต่างแสดงความคืบหน้าการติดตั้งหรือไม่ On คือใช่ Off คือไม่ใช่ ในกรณี Off จะไม่ปรากฎอะไรขึ้นมาบอกความคืบหน้าเลย แนะนำให้เป็น On
 • จากนั้นคลิกปุ่ม Next จะเข้าสู่หัวข้อ Update and upgrade

5. ภายใต้หัวข้อ Update and upgrade มีค่าที่ต้องตั้งดังนี้

 • Where do you want to deploy updates from?: ค่านี้จะบอก Office ให้ทำการเช็คและหยิบเนื้อไฟล์ข้อมูลของเวอร์ชันใหม่จากไหน

  Office Content Delivery Network (CDN): จากอินเตอร์เน็ต

  Local source ผู้ใช้จะต้องระบุโฟลเดอร์ ซึ่งอาจจะเป็นโฟลเดอร์ในเครื่อง เช่น c:\officeinstall หรือ แชร์โฟลเดอร์ก็ได้ เช่น \\mymachine\officeinstall โฟลเดอร์ที่ระบุนี้จะเป็นสถานที่ที่บอกถึงเนื้อไฟล์ของ Office เวอร์ชันใหม่ที่จะใช้ในการอัพเดท ถ้าเลือกตัวเลือกนี้ การอัพเดทจะไม่ต่ออินเตอร์เน็ต

  ในระดับองค์กร จะเลือกตัวเลือกใดนั้น ขึ้นอยู่กับผู้วางนโยบายไอทีเป็นสำคัญ แนะนำให้ไปสอบถามผู้วางนโยบายไอทีก่อน
 • Automatically check for updates: ต้องการให้มีการเช็คอัพเดทอัตโนมัติหรือไม่ แนะนำให้เป็น On
 • จากนั้นคลิกปุ่ม Next จะเข้าสู่หัวข้อ Licensing and activation

6. ภายใต้หัวข้อ Licensing and activation มีค่าที่ต้องตั้งดังนี้

 • Automatically accept the EULA: ค่านี้ต้องเลือกเป็น On ถ้าค่านี้เป็น Off ระบบจะไม่ยอมให้ติดตั้ง Office
 • จากนั้นคลิกปุ่ม Next จะเข้าสู่หัวข้อ General

7. ภายใต้หัวข้อ General มีค่าที่ต้องตั้งดังนี้

 • Provide your organization name to set the Company property on Office documents: ชื่อบริษัท
 • Provide a description for this configuration for documentation purposes: ข้อความเพิ่มเติม แนะนำให้ใส่รายละเอียดการตั้งค่าทั้งหมดลงในช่องข้อมูลนี้
 • จากนั้นคลิกปุ่ม Next จะเข้าสู่หัวข้อ Application preferences

8. ภายใต้หัวข้อ Application preferences คลิกที่ปุ่ม Finish

9. จากนั้นคลิกปุ่ม Export จะมีหน้าต่าง Default File Format ปรากฎขึ้นมา คลิกเลือก Keep Current Settings จากนั้นคลิก OK

10. จะปรากฎหน้าต่าง Export configuration to XML ขึ้นมา คลิก I accept the terms in the license agreement จากนั้นให้ตั้งชื่อไฟล์ที่จะดาวน์โหลดในช่อง File Name คลิกที่ปุ่ม Export จะมีไฟล์นามสกุล xml ดาวน์โหลดลงเครื่อง ต่อไปขอเรียกไฟล์นี้ว่า configfile

11. ไปยังโฟลเดอร์ที่เก็บ configfile แล้วคัดลอกไปยังโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้ได้จัดเตรียมไว้

การดาวน์โหลด

1. ณ เครื่องที่ต่อเน็ตได้ ไปยังลิงค์ต่อไปนี้ แล้วดาวน์โหลด Office Deployment Tool บราวเซอร์จะทำการดาวน์โหลดไฟล์นามสกุล exe ลงในเครื่อง ต่อไปจะเรียกไฟล์นี้ว่า odt

2. นำ odt กับ configfile เก็บไว้ในโฟลเดอร์เดียวกัน

3. เปิด Command Line ไปยังโฟลเดอร์ในข้อ 2 จากนั้นเขียนคำสั่งต่อไปนี้

<ชื่อไฟล์ odt>.exe /download <ชื่อ configfile>.xml

4. ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด โฟลเดอร์ที่ระบุไว้ใน Local Source ข้อ 4 ในหัวข้อการตั้งค่า จะปรากฎขึ้นมา เนื้อไฟล์ Office ที่ใช้ในการติดตั้งจะอยู่ที่นี้

5. เมื่อดาวนโหลดเสร็จสิ้น ให้คัดลอกโฟลเดอร์ไปยังสถานที่ที่เครื่องที่จะติดตั้ง Office สามารถเชื่อมต่อถึงได้ อาจเป็นแชร์โฟลเดอร์หรือ External HDD พร้อมทั้งคัดลอกไฟล์ odt กับ configfile ไปวางไว้รวมกันด้วย

การติดตั้ง

1. นำเครื่องที่จะติดตั้ง Office เชื่อมต่อกับโฟลเดอร์ในข้อ 5 ของการดาวน์โหลด ดูที่อยู่ของโฟลเดอร์พร้อมจดบันทึก

2. เปิด configfile ด้วย notepad

3. นำโฟลเดอร์จากข้อ 1 ไปแทนที่ค่าของแอตติบิ้ว SourcePath ภายในแท็ค Add จากนั้นทำการเซฟไฟล์และปิดไฟล์

4. เปิด Command Line ไปยังไฟล์เดอร์ที่เก็บไฟล์ odt กับ configfile จากนั้นรันคำสั่งข้างล่าง

<ชื่อไฟล์ odt>.exe /configure <ชื่อ configfile>.xml

5. รอจนติดตั้งเสร็จสิ้น

One thought on “การติดตั้ง Microsoft Office 365 แบบไม่ต่อเน็ตโดยการใช้ Office Deployment Tool (ODT)/ Office 365 Offline Installation with ODT

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s