ระดับความต้องการตามเอกสาร RFC 2119/ Requirement Level with RFC 2119

ในเอกสารทางเทคนิคหลายชิ้น มักจะมีคำที่ใช้ระบุถึงความเข้มข้นของกฎหรือข้อบังคับ บางกฎถ้าไม่ทำถือว่าผิดแต่บางกฎจะทำหรือไม่ทำก็ได้ คำที่ใช้ระบุถึงความเข้มข้นนี้มีอยู่หลายคำ เช่น ต้อง ไม่ต้อง เป็นต้น เพื่อลดความสับสนให้กับผู้อ่านในการตีความหมายของคำ IETF ได้ออกเอกสาร RFC 2119 กล่าวถึงความหมายของคำที่ใช้ระบุถึงระดับความต้องการหรือความเข้มข้นของกฎหรือข้อบังคับที่ใช้ในเอกสารทางเทคนิค

สารจากผู้เขียน

คำที่ถูกพูดถึงในเอกสาร RFC 2119 เป็นคำในภาษาอังกฤษ ผู้เขียนพยายามแปลเป็นคำไทยในรูปแบบของผู้เขียนเอง ถ้าผู้อ่านเห็นว่ามีคำไทยอื่นที่ดีกว่าที่ผู้เขียนใช้ แนะนำมาได้ผ่านช่องความเห็นด้านล่างบทความ

คำและความหมายถึงระดับความต้องการในเอกสาร RFC 2119

ต้อง (MUST) จำเป็น (REQUIRED) และ จะต้อง (SHALL) มีความหมายว่า ต้องการอย่างที่สุด (an absolute requirement) {ผู้เขียน: ทำถือว่าดีและถูก ไม่ทำถือว่าแย่และผิด}

ต้องไม่ (MUST NOT) และ จะต้องไม่ (SHALL NOT) มีความหมายว่า ต้องห้ามอย่างที่สุด (an absolute prohibition) {ผู้เขียน: ไม่ทำถือว่าดีและถูก ทำถือว่าแย่และผิด}

ควร (SHOULD) และ แนะนำ (RECOMMENDED) มีความหมายว่า มีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้สามารถละเว้นกฎหรือข้อบังคับนี้ได้ แต่ผู้ปฏิบัติควรเข้าใจและไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนที่จะละเว้น {ผู้เขียน: ทำถือว่าดีและถูก ไม่ทำถือว่าแย่แต่ไม่นับเป็นความผิดเพราะอาจมีเหตุผลบางอย่างที่ยอมรับได้ในการไม่ทำสิ่งนั้น}

ไม่ควร (SHOULD NOT) และ ไม่แนะนำ (NOT RECOMMENDED) มีความหมายว่า มีเหตุผลบางอย่างที่ยอมรับได้ในการทำสิ่งที่กฎหรือข้อบังคับห้ามไว้ แต่ผู้ปฏิบัติควรเข้าใจและไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนจะทำ {ผู้เขียน: ไม่ทำถือว่าดีและถูก ทำถือว่าแย่แต่ไม่นับเป็นความผิดเพราะอาจมีเหตุผลบางอย่างที่ยอมรับได้ในการทำสิ่งนั้น}

อาจ (MAY) และ ทางเลือก (OPTIONAL) มีความหมายว่า ทางเลือกอย่างแท้จริง (truly optional) {ผู้เขียน: ทำหรือไม่ทำ ก็ไม่นับว่าดีหรือแย่และไม่นับว่าถูกหรือผิด}

ข้อมูลอ้างอิงและเพิ่มเติม

One thought on “ระดับความต้องการตามเอกสาร RFC 2119/ Requirement Level with RFC 2119

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s