IETF (ไออีทีเอฟ) คืออะไร

IETF ย่อมาจาก Internet Engineering Task Force หรือ หน่วยงานกำกับวิศวกรรมอินเตอร์เน็ต ภารกิจของหน่วยงานคือ ทำอินเตอร์เน็ตให้ดีขึ้นด้วยการผลิตเอกสารทางเทคนิคที่สำคัญและมีคุณภาพเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้คนในการออกแบบ ใช้งานและจัดการอินเตอร์เน็ต

ข้อมูลอ้างอิงและเพิ่มเติม

2 thoughts on “IETF (ไออีทีเอฟ) คืออะไร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s