การติดตั้ง Visual Studio แบบไม่ต่อเน็ต/ Create an offline installation of Visual Studio

โดยปกติ การติดตั้ง Visual Studio จะเป็นการติดตั้งแบบออนไลน์ (Online) นั้นหมายความว่า เครื่องที่ทำการติดตั้งจะต้องต่อเน็ตตลอดเวลาเพื่อทำการติดตั้ง แต่ในบางองค์กรอาจมีปัญหา เนื่องจากเครื่องของพวกเขาไม่สามารถต่อเชื่อมเน็ตได้เนื่องด้วยนโยบายความปลอดภัยของบริษัท ด้วยเหตุนี้ทางไมโครซอฟท์จึงให้ทางเลือกอีกทางหนึ่งคือการติดตั้งในแบบออฟไลน์ (Offline)

ถึงแม้จะขึ้นหัวข้อว่าออฟไลน์ แต่ยังไงก็ต้องมีการดาวน์โหลด Visual Studio ซึ่งก็ต้องมีการต่อเน็ต ฉะนั้นสิ่งแรกที่ผู้อ่านควรทำคือหาเครื่องที่สามารถต่อเน็ตได้เสียก่อน จากนั้นจึงทำสิ่งที่เขียนไว้ข้างล่าง โดยการติดตั้งแบบออฟไลน์จะมีสองรูปแบบคือ แบบแรกคือเครื่องดาวน์โหลดกับเครื่องที่จะติดตั้งเป็นเครื่องเดียวกัน แบบสองคือเครื่องดาวน์โหลดกับเครื่องที่จะติดตั้งเป็นคนละเครื่อง

ปล. บทความนี้พูดถึง Visual Studio ไม่ได้รวมถึง Visual Studio Code หรือ Visual Studio for Mac

เครื่องดาวน์โหลดกับเครื่องที่จะติดตั้งเป็นเครื่องเดียวกัน

ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่สะดวกที่จะดาวน์โหลดพร้อมติดตั้งในเวลาเดียวกัน อาจจะด้วยเพราะรีบหรือมีเวลาจำกัดในการเข้าใช้อินเตอร์เน็ต ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดทุกอย่างที่ต้องการลงเครื่องก่อนแล้วติดตั้งในภายหลัง วิธีการมีดังนี้

1. ไปยังลิงค์ดาวน์โหลด เลือกเวอร์ชันและอิดิชั่น (Edition) ของ Visual Studio ที่ต้องการ ไฟล์ที่ดาวน์โหลดจะมีชื่อลักษณะดังข้างล่าง

 • กรณี Visual Studio Community: vs_community__<เลขเวอร์ชัน>
 • กรณี Visual Studio Professional: vs_professional__<เลขเวอร์ชัน>
 • กรณี Visual Studio Enterprise: vs_enterprise__<เลขเวอร์ชัน>

2. ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ที่ได้จากข้อ 1 หน้าต่าง Visual Studio Installer จะถูกเปิด จากนั้นคลิกปุ่มต่างๆจะกระทั่งถึงหน้าที่มีลักษณะดังภาพข้างล่าง

3. เลือก Workloads ที่ต้องการดาวน์โหลด ในกรณีนี้คือ ASP.NET and Web development และ .NET desktop development ขอให้ระวังขนาดของพื้นที่ที่ต้องใช้ในฮาร์ดดิสก์ในวงกลมสีแดงด้วย ต้องให้แน่ใจว่าฮาร์ดดิสก์ของผู้ใช้มีพื้นที่เพียงพอ

4. เลือกสถานที่ที่จะใช้ดาวน์โหลดและติดตั้งโดยคลิกที่ Change ผู้ใช้ไม่สามารถแยกสถานที่ดาวน์โหลดและติดตั้งออกจากกันได้

5. คลิก Install while downloading ข้างปุ่ม Install จะมีเมนูให้เลือก ให้เลือก Download all, then install จากนั้นคลิกปุ่ม Install

6. Visual Studio จะเริ่มกระบวนการดาวน์โหลด เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ระบบจะทำการติดตั้งให้ทันที ระหว่างติดตั้ง ผู้ใช้สามารถคลิกปุ่ม Pause เพื่อหยุดกระบวนการติดตั้งไว้ชั่วคราวได้

7. ระหว่างที่ Pause ผู้ใช้สามารถปิด Visual Studio Installer หรือแม้กระทั่งปิดเครื่อง เพื่อติดตั้งในภายหลังได้

8. เมื่อพร้อมที่จะติดตั้ง ให้ทำการเปิด Visual Studio Installer บนเมนูวินโดวส์แล้วคลิกปุ่ม Resume เพื่อติดตั้งต่อจากที่ค้างไว้

เครื่องดาวน์โหลดกับเครื่องที่จะติดตั้งเป็นคนละเครื่อง

ถ้าบริษัทของผู้ใช้ มีเครื่องที่ต่อเน็ตได้ไม่กี่เครื่อง และ เครื่องที่ต้องติดตั้ง Visual Studio ก็ไม่สามารถต่อเน็ตได้หรือต่อเน็ตได้แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับไมโครซอฟท์ได้ด้วยประการทั้งปวง วิธีนี้เหมาะกับกรณีนี้ ซึ่งมีขั้นตอนแยกกันคือ ขั้นตอนการดาวน์โหลด และ ขั้นตอนการติดตั้ง

ขั้นตอนการดาวน์โหลด

1. ไปยังลิงค์ดาวน์โหลด เลือกเวอร์ชันและอิดิชั่น (Edition) ของ Visual Studio ที่ต้องการ ไฟล์ที่ดาวน์โหลดจะมีชื่อลักษณะดังข้างล่าง

 • กรณี Visual Studio Community: vs_community__<เลขเวอร์ชัน>.exe
 • กรณี Visual Studio Professional: vs_professional__<เลขเวอร์ชัน>.exe
 • กรณี Visual Studio Enterprise: vs_enterprise__<เลขเวอร์ชัน>.exe

2. เปิด Command Line แล้วไปยังโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ในข้อ 1.

3. ทำการเรียกไฟล์ในข้อ 1. โดยใช้พารามิเตอร์ ดังข้างล่าง รายละเอียดเกี่ยวกับพารามิเตอร์เพิ่มเติมจากลิงค์นี้

 • layout ระบุโฟล์เดอร์ที่ใช้เก็บข้อมูลดาวน์โหลด ซึ่งต่อไปขอเรียกโฟลเดอร์เลย์เอาท์
 • lang ระบุภาษาที่ใช้ใน Visual Studio
 • add ระบุ Workloads ที่ต้องการดาวน์โหลดเก็บเอาไว้ รายละเอียดชื่อของ Workloads อยู่ในลิงค์นี้
 • includeRecommended ทำการดาวน์โหลดเฉพาะคอมโพเนนท์ (Component) ที่ทางไมโครซอฟท์แนะนำ แต่ไม่ดาวน์โหลดคอมโพเนนท์ทางเลือก
 • includeOptional ทำการดาวน์โหลดคอมโพเนนท์ที่ทางไมโครซอฟท์แนะนำและคอมโพเนนท์ทางเลือก

ตัวอย่างคำสั่งในการดาวน์โหลด

ทำการดาวน์โหลด Workloads ทุกตัวใน Visual Studio Community เก็บไว้ใน c:\localVScache และสนใจดาวน์โหลดเฉพาะภาษาอังกฤษ (ไม่แนะนำเพราะข้อมูลดาวน์โหลดเกือบ 50 GB)

vs_community__<เลขเวอร์ชัน>.exe --layout c:\localVScache --lang en-US

ทำการดาวน์โหลด Workloads เฉพาะ .NET Web และ .NET desktop ทั้งที่เป็นคอมโพเนนท์ที่ไมโครซอฟท์แนะนำและคอมโพเนนท์ทางเลือกใน Visual Studio Community เก็บไว้ใน c:\localVScache และสนใจดาวน์โหลดเฉพาะภาษาอังกฤษ

vs_community__<เลขเวอร์ชัน>.exe --layout c:\localVScache --add Microsoft.VisualStudio.Workload.ManagedDesktop --add Microsoft.VisualStudio.Workload.NetWeb --includeOptional --lang en-US

4. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ทำการคัดลอกโฟลเดอร์เลย์เอาท์ไปยังแหล่งเก็บที่เครื่องที่จะติดตั้ง Visual Studio สามารถเข้าถึงได้ เช่น แชร์โฟลเดอร์ หรือ ฮาร์ดดิสก์พกพา จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้ง

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. นำเครื่องที่จะติดตั้ง Visual Studio มาเชื่อมต่อกับแหล่งเก็บในข้อ 4 ของขั้นตอนการดาวน์โหลด

2. เปิด Command Line แล้วไปยังโฟลเดอร์เลย์เอาท์ ถ้าทำตามตัวอย่างในขั้นตอนการดาวน์โหลด มันคือ localVScache

3. ในโฟลเดอร์จะมีไฟล์ตามชื่อข้างล่าง ใช้สำหรับการติดตั้ง

 • กรณี Visual Studio Community: vs_community__<เลขเวอร์ชัน>.exe
 • กรณี Visual Studio Professional: vs_professional__<เลขเวอร์ชัน>.exe
 • กรณี Visual Studio Enterprise: vs_enterprise__<เลขเวอร์ชัน>.exe

4. ทำการเรียกไฟล์ตามข้อ 3 พร้อมพารามิเตอร์ดังข้างล่าง รายละเอียดเกี่ยวกับพารามิเตอร์เพิ่มเติมจากลิงค์นี้

 • noWeb สั่งให้ตัวติดตั้งมองข้อมูลการติดตั้งแค่ในเฉพาะโฟลเดอร์เลย์เอาท์เท่านั้น ห้ามมองในอินเตอร์เน็ต
 • add ระบุ ชื่อ Workloads ที่ต้องการติดตั้ง ในกรณีที่ระบุ noWeb พารามิเตอร์ด้วย ต้องแน่ใจว่า ชื่อ Workloads ที่ระบุจะต้องอยู่ในโฟลเดอร์เลย์เอาท์มิฉะนั้นระบบจะเกิดความผิดพลาด รายละเอียดชื่อของ Workloads อยู่ในลิงค์นี้
 • installPath ระบุโฟลเดอร์ที่ผู้ใช้ต้องการติดตั้ง Visual Studio
 • includeRecommended ทำการดาวน์โหลดเฉพาะคอมโพเนนท์ (Component) ที่ทางไมโครซอฟท์แนะนำ แต่ไม่ดาวน์โหลดคอมโพเนนท์ทางเลือก
 • includeOptional ทำการดาวน์โหลดคอมโพเนนท์ที่ทางไมโครซอฟท์แนะนำและคอมโพเนนท์ทางเลือก

ตัวอย่างคำสั่ง

ทำการติดตั้ง Workloads เฉพาะ .NET Web และ .NET desktop ทั้งที่เป็นคอมโพเนนท์ที่ไมโครซอฟท์แนะนำและคอมโพเนนท์ทางเลือกใน Visual Studio Community ลงใน c:\vs โดยให้ดึงข้อมูลจากไดร์ฟ d:\localVScache เท่านั้น

d:\localVScache\vs_community__<เลขเวอร์ชัน>.exe --noweb --add Microsoft.VisualStudio.Workload.ManagedDesktop --add Microsoft.VisualStudio.Workload.NetWeb --includeOptional --installPath c:\vs

5. หน้าต่าง Visual Studio Installer จะถูกเปิดขึ้นมา ให้คลิกปุ่มที่ขึ้นมาเรื่อยๆ จนกระทั่งขึ้นถึงหน้าที่แสดงไว้ข้างล่าง จะเห็นว่าค่าทุกอย่างได้ถูกตั้งไว้ตามคำสั่งที่ได้ใส่เข้าไปในข้อ 4 ข้อควรระวัง คือ ห้ามเปลี่ยนค่าในหน้านี้เด็ดขาด หากเปลี่ยน การติดตั้งจะดึงข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเหมือนเดิม ถ้าต้องการเปลี่ยนให้เปลี่ยนผ่านคำสั่งในข้อ 4 จากนั้นให้คลิก Install แล้วรอการติดตั้งเสร็จสิ้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s