PaaS คืออะไร

PaaS ย่อมาจาก Platform as a Service ใช้บอกประเภทของเซอร์วิสบนคลาวน์ เซอร์วิสที่จัดอยู่ในประเภทนี้ได้แก่ เซอร์วิสเกี่ยวกับคอนเทนเนอร์ (Container) เซอร์วิสเกี่ยวกับ API และ เซอร์วิสที่สามารถประมวลผลโค้ดได้โดยไม่ต้องสนใจโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)

การอ่านออกเสียง

นอกจากการอ่านแบบตามตัวย่อปกติแล้ว (พี-เอ-เอ-เอส) ยังมีการอ่านออกเสียงหลากหลายแบบ เช่น พี-แอส, พี-อาส, พาส, ปาส

อ้างอิง: https://www.quora.com/How-do-you-pronounce-IaaS

นิยามอย่างเป็นทางการจากองค์กรชั้นนำ

NIST

สิ่งที่จัดให้ผู้ใช้คือ ความสามารถในการติดตั้งสิ่งที่ผู้ใช้คลาวน์สร้างหรือแอปที่จัดซื้อมาลงบนโครงสร้างพื้นฐานคลาวน์ โดยตัวโปรแกรมภาษา ไลบราลี เซอร์วิสและเครื่องมือได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้บริการคลาวน์

(The capability provided to the consumer is to deploy onto the cloud infrastructure consumer-created or acquired applications created using programming languages, libraries, services, and tools supported by the provider.)

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf

Microsoft

สภาพแวดล้อมในการพัฒนาและปฏิบัติการสำเร็จรูปบนคลาวน์ที่ให้ผู้ใช้คลาวน์นำส่งแอปแบบใดก็ได้จากแอปฐานคลาวน์แบบเรียบง่ายไปจนถึงแอปคลาวน์องค์กรที่ซับซ้อน

(a complete development and deployment environment in the cloud, with resources that enable you to deliver everything from simple cloud-based apps to sophisticated, cloud-enabled enterprise applications.)

https://azure.microsoft.com/en-us/overview/what-is-paas/

ความแตกต่างระหว่าง IaaS PaaS SaaS

ความแตกต่างระหว่างทั้งสามตัว สามารถเห็นได้ชัด เมื่อต้องพัฒนาแอพลิเคชันที่ต้องการลงบนคลาวน์เซอร์วิสทั้งสามประเภท

ในการพัฒนาแอพลิเคชันบนเซอร์วิสทีจัดอยู่ในกลุ่ม IaaS เพียงอย่างเดียว ผู้ใช้คลาวน์ไม่ต้องรับผิดชอบกับส่วนที่เป็นฮารด์แวร์ เช่น เซอฟเวอร์ (Server) สายแลน จุดกระจายสัญญาณไวไฟ ฮารด์ดิสก์ ทั้งหมดที่ว่ามาเป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการคลาวน์ แต่ถึงกระนั้นผู้ใช้คลาวน์ยังต้องรับผิดชอบองค์ประกอบเสมือนแทน เช่น ต้องรับผิดชอบ VM แทนเซอฟเวอร์ ต้องรับผิดชอบแลนเสมือน (Virtual LAN) แทนสายแลน ต้องรับผิดชอบดิสก์เสมือน (Virtual Disk) แทนฮารด์ดิสก์ และนอกจากการพัฒนาแอพลิเคชันและออกแบบโมเดลข้อมูลแล้ว ผู้ใช้คลาวน์ยังต้องคิดถึงการติดตั้งแอพลิเคชันและการวางโครงสร้างของระบบด้วย เช่น ต้องใช้ VM กี่ตัว VM ต้องติดตั้ง OS อะไร แต่ละตัวต่อเชื่อมโครงข่ายกันอย่างไร ต้องใช้โหลดบาลานซ์ (Load Balance) หรือไม่ ซึ่งการวางระบบพวกนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการวางระบบจริงในองค์กรเพียงแต่เปลี่ยนไปอยู่ในรูปแบบเสมือนแค่นั้น

ในการพัฒนาแอพลิเคชันบนเซอร์วิสที่จัดอยู่ในกลุ่ม PaaS เพียงอย่างเดียว ผู้ใช้คลาวน์รับผิดชอบการพัฒนาแอพลิเคชันและออกแบบโมเดลข้อมูลเพียงอย่างเดียว โดยโครงสร้างพื้นฐาน เช่น VM โครงข่ายและแหล่งเก็บข้อมูลจะเป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการคลาวน์ บางครั้งจะเรียกการติดตั้งแอพลิเคชันบน PaaS ว่าเป็น แอพลิเคชันแบบไร้เซอฟเวอร์ (Serverless)

ส่วน SaaS ผู้ใช้คลาวน์ไม่ต้องรับผิดชอบการพัฒนาแอพลิเคชันและออกแบบโมเดลข้อมูล รวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐาน เพราะทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการคลาวน์

ภาพด้านล่างเป็นภาพเปรียบเทียบความแตกต่างของประเภทเซอร์วิสทั้งสามตัวผ่านการพัฒนาแอพลิเคชัน สีเขียวคือสิ่งที่ผู้ใช้คลาวน์ต้องรับผิดชอบ สีส้มคือสิ่งที่ผู้่ให้บริการคลาวน์เป็นผู้รับผิดชอบ

ภาพจาก https://merehead.com/blog/iaas-vs-paas-vs-saas-general-comparison/

อีกภาพหนึ่งเป็นภาพความรับผิดชอบของผู้ให้บริการคลาวน์ต่อประเภทเซอร์วิสทั้งสาม

ภาพจาก https://azure.microsoft.com/en-us/overview/what-is-iaas/#overview

3 thoughts on “PaaS คืออะไร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s