NIST คืออะไร

NIST ย่อมาจาก The National Institute of Standards and Technology แปลตรงตัวคือ สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์แห่งสหรัฐอเมริกา

ภารกิจ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านนวัตกรรมและอุตสาหกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยพัฒนาศาสตร์การวัด มาตรฐานและเทคโนโลยี ในการที่จะเพิ่มความปลอดภัยทางเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

อ้างอิงและความรู้เพิ่มเติม

  1. https://www.nist.gov/about-nist/our-organization/mission-vision-values

4 thoughts on “NIST คืออะไร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s