การตัดสินใจ: ความสำคัญและองค์ประกอบ

ปล. บทความนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน อาจมีการอ้างอิงหลักฐานอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นความส่วนตัว ผู้อ่านอาจเห็นด้วยหรืออาจไม่เห็นด้วย เป็นสิทธิ์ของผู้อ่าน ผู้อ่านอาจเสนอความคิดเห็นด้านล่าง เพื่อให้องค์ความรู้มีความสมบูรณ์ขึ้น

ชีวิตคือการตัดสินใจ

ตั้งแต่เกิดจนตาย ตั้งแต่ตื่นจนเข้านอน คุณต้องติดสินใจอยู่ตลอดเวลาทั้งเรื่องไร้สาระไปจนกระทั่งเรื่องคอขาดบาดตาย จะตื่นนอนกี่โมง ออกจากบ้านเท้าซ้ายหรือเท้าขวา กินข้าวมันไก่หรือข้าวหมูแดง กระเป๋าใบนี้ควรซื้อไหม ควรทำงานร่วมกับคนนี้ดีหรือไม่ นโยบายนี้เหมาะสมกับประเทศตอนนี้ไหม ทุกคนต้องตัดสินใจอย่างน้อยที่สุดก็เรื่องของตัวเอง อย่างใหญ่ที่สุดก็เรื่องของประเทศหรือของโลก การตัดสินใจคือสิ่งทีไม่มีใครหนีพ้น

ความสำคัญของการตัดสินใจ

การตัดสินใจมีความสำคัญมากเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นกิจกรรมของทุกอย่าง ยกตัวอย่าง เมื่อตื่นนอน ง่วงมากแต่วันนี้เป็นวันวิ่ง คุณต้องตัดสินใจว่าจะนอนต่อหรือออกไปวิ่ง ไม่ว่าคุณเลือกทางไหน กิจกรรมนั้นจะเกิดขึ้น เมื่อคุณตัดสินใจว่าจะนอนต่อ คุณก็จะนอน เมื่อตัดสินใจว่าจะออกไปวิ่ง คุณก็จะออกไปวิ่ง

ในระดับหมู่คณะ เช่น กลุ่มทำงาน บริษัท หรือ ประเทศ การตัดสินใจยังทำหน้าที่เป็นเป้าหมายร่วมของสมาชิกในหมู่คณะ ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้บริหารของบริษัทเอตัดสินใจจะซื้อบริษัทบี ทุกคนในบริษัทเอก็ต้องทำทุกวิถีทางที่จะทำให้บริษัทเอสามารถซื้อบริษัทบีได้ เป็นเป้าหมายที่ทุกคนมีร่วมกัน

ในทางตรงกันข้าม หากจุดที่ต้องมีการตัดสินใจแล้วผู้นำไม่สามารถตัดสินใจได้หรือไม่มีผู้นำในการตัดสินใจ สมาชิกในหมู่คณะจะทำงานแบบไร้ทิศทางหรือไม่ก็ไม่ทำอะไรเลย ลอกนึกภาพกองทหารที่ผู้นำทัพเสียชีวิต ทหารทัพนั้นจะแตกกระเจิงทันทีเพราะไม่รู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรต่อไป

องค์ประกอบของการตัดสินใจ

ทุกการตัดสินใจจะมี ๔ องค์ประกอบหลักอยู่ร่วมด้วยเสมอ
๑. ผู้ตัดสินใจ
๒. ทางเลือก
๓. การกระทำ
๔. ผลลัพธ์
๕. สภาพแวดล้อม

ผู้ตัดสินใจ

การตัดสินใจต้องมีผู้ตัดสินใจ อาจเป็นคนเดียวหรือเป็นหมู่คณะ หากมีทางเลือกแต่ไม่มีผู้ตัดสินใจ ทุกอย่างจะหยุดนิ่งและไม่สามารถไปไหนต่อได้ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตัดสินใจจะกล่าวถึงในโพสอื่น

ทางเลือก

การตัดสินใจจะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อเจอทางเลือก ในทางตรงกันข้ามเมื่อใดที่รู้สึกว่าต้องตัดสินใจ นั้นแสดงว่ามันต้องมีทางให้เลือก ฉะนั้นเมื่อรู้สึกว่าต้องตัดสินใจ ต้องพยายามหาให้ได้ว่าทางเลือกมีอะไรบ้าง รายละเอียดเกี่ยวกับทางเลือกจะกล่าวถึงในโพสอื่น

การกระทำ

การตัดสินใจต้องตามมาด้วยการกระทำ เมื่อตัดสินใจว่าจะเลือกทางหนึ่งทางใดแล้ว ต้องมีการกระทำที่สอดคล้องกับการตัดสินใจนั้นด้วย อาจถือได้ว่าการกระทำคือการตัดสินใจขั้นเด็ดขาด เป็นคำตอบสุดท้ายของการตัดสินใจ รายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำจะกล่าวถึงในโพสอื่น

ผลลัพธ์

ทุกการตัดสินใจจะมีผลลัพธ์ที่ตามมาเสมอ มันอาจจะเล็กน้อยเช่นได้อาหารถูกปากมากที่สุดในราคาที่รับได้ ไปจนกระทั่งยิ่งใหญ่จนมีผลกระทบต่อทั้งประเทศและทั้งโลก เช่น การตัดสินใจลดหรือเพิ่มค่าเงิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกคนในประเทศ รายละเอียดเกี่ยวกับผลลัพธ์จะกล่าวถึงในโพสอื่น

สภาพแวดล้อม

สภาพแวดล้อมได้แก่ สิ่งทั่วไปที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ ทำหน้าที่เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ หากผู้ตัดสินใจมีข้อมูลสภาพแวดล้อมที่ครบถ้วนหรือถูกต้อง การตัดสินใจก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมจะกล่าวถึงในโพสอื่น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s