เช็ค Mainboard ว่าเป็น UEFI หรือ BIOS ผ่านคำสั่งใน Windows

หลายครั้งที่ผู้ใช้ Windows ต้องการอยากรู้ว่าเมนบอร์ดที่ใช้เป็น UEFI หรือ BIOS ผู้ใช้สามารถรู้ได้โดยใช้คำสั่งข้างล่างผ่าน Command Line

msinfo32

จะปรากฎหน้าต่างดังภาพข้างล่าง ให้ทำการคลิก “System Summary” ที่หน้าต่างด้านซ้าย จากนั้นดูที่หน้าต่างด้านขวา หาคำว่า BIOS Mode  จะปรากฎ คำหนึ่งคำใดต่อไปนี้ คือ UEFI หรือ Legacy ตัว Legacy ก็คือ BIOS เก่านั้นเอง

SystemInfo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s