Big Data Characteristics/ ลักษณะของ Big Data

บทความที่แล้ว ผู้เขียนได้พูดถึงนิยามของ Big Data หนึ่งในวิธีนิยาม Big Data คือ การกำหนดลักษณะของ Big Data ในบทความนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของลักษณะดังกล่าว Continue reading “Big Data Characteristics/ ลักษณะของ Big Data”

Big Data Definition/ นิยามของ Big Data

Big Data เป็นคำที่ได้ยินบ่อยในระยะหลัง ซึ่งค่อนข้างจะสร้างความงุนงงให้กับผู้ฟังที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงไอทีว่ามันคืออะไร แล้วมันแตกต่างจากคำว่า Data ธรรมดาอย่างไรบ้าง ในบทความนี้จะมาคุยถึงนิยามของ Big Data ในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจในคำๆนี้มากขึ้น Continue reading “Big Data Definition/ นิยามของ Big Data”

Disable Windows Update in Windows 10/ ปิด Windows Update ใน Windows 10

Windows 10 เป็นระบบปฏิบัติการล่าสุดของไมโครซอฟท์ และด้วยนโยบายใหม่ของไมโครซอฟท์ในการที่จะให้ Windows 10 เป็น Software As Service กล่าวคือ ทุกครั้งที่ผู้ใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อ Windows 10 (ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม) ผู้ใช้ไม่ไดซื้อ Software แต่ผู้ใช้กำลังซื้อ Service หรือ บริการ จากไมโครซอฟท์ ทั้งการสนับสนุน การตอบคำถาม การแก้ไขข้อผิดพลาดรวมไปถึงการนำเสนอฟีเจอร์ใหม่ และเพื่อให้แน่ใจว่าไมโครซอฟท์จะสามารถนำส่งสิ่งเหล่านี้ไปยังผู้ใช้งาน Windows 10 ได้ทุกเครื่อง  มันจึงถูกบังคับให้มีการเปิด Windows Update ไว้เสมอ และ ไม่มีหน้าทำงานใดใน Windows 10 ที่จะสามารถสั่งปิดมันได้  Continue reading “Disable Windows Update in Windows 10/ ปิด Windows Update ใน Windows 10”

Logoff/Shutdown/Restart ผ่าน Command Line

โดยปกติแล้วผู้ใช้ทั่วไปจะ Logoff/Shutdown/Restart ผ่านปุ่ม Shutdown แต่บางครั้งไม่สามารถทำได้ เช่นในการ Remote Desktop ของวินโดว์บางเวอร์ชัน การ Logoff/Shutdown/Restart ผ่าน Command Line ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถทำได้ โดยใช้คำสั่ง shutdown Continue reading “Logoff/Shutdown/Restart ผ่าน Command Line”

Excel Function : AVERAGE

เอ็กเซลล์ (Excel) เป็นเครื่องมือที่ดีในการทำงานออฟฟิสโดยเฉพาะการทำงานที่เกี่ยวกับข้อมูลตัวเลข และเมื่อผู้ใช้ต้องการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลตัวเลข เช่น ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนในปีปัจจุบัน ผู้ใช้สามารถค่าเหล่านี้ได้โดยใช้ฟังก์ชัน AVERAGE Continue reading “Excel Function : AVERAGE”

Excel Function : COUNT

เอ็กเซลล์ (Excel) เป็นเครื่องมือที่ดีในการทำงานออฟฟิสโดยเฉพาะการทำงานที่เกี่ยวกับข้อมูลตัวเลข เมื่อผู้ใช้ต้องการทราบจำนวนตัวเลขที่มีอยู่ในกลุ่มเช่น หาจำนวนใบสั่งซื้อ  ซึ่งผู้ใช้สามารถหาสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ฟังก์ชัน COUNT Continue reading “Excel Function : COUNT”

Excel Function : MIN

เอ็กเซลล์ (Excel) เป็นเครื่องมือที่ดีในการทำงานออฟฟิสโดยเฉพาะการทำงานที่เกี่ยวกับข้อมูลตัวเลข บางครั้งผู้ใช้ต้องการหาข้อมูลตัวเลขที่น้อยที่สุดในกลุ่ม เช่น เดือนไหนเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด สินค้าตัวใดขายได้น้อยที่สุด ซึ่งผู้ใช้สามารถหาสิ่งเหล่านี้ได้โดยใช้ฟังก์ชัน MIN Continue reading “Excel Function : MIN”